Духовне знання

Знання понад усе.
Кожен, хто приніс частинку Знання, вже є благодійником людства.


Кожен, хто зібрав іскри Знання, буде подателем Світла.

Навчимося оберігати кожен крок наукового пізнання.
Зневага до науки є занурення в темряву.
Кожен має право отримати доступ до Знання.
[Т.Д., Кн. 1, с. YII].
У всьому, що є навколо - в протиріччі Дня і Ночі,

І в Кораблі, що пливе по гладі Вод...
Є Знак для кожного, хто бачити хоче,
кому відкриті Двері...
[Кор'ан 2:159 (164). Виклад Авт.].
Все видиме у світах Безлічі є Приводом до Просвітлення.

[Вчення Будди, с. 105].Духовне Знання - це Світло, що входить до Клі-Посудини [1] (Євр. & # 1499; & # 1500; & # 1497;), з бажанням отримати задоволення заради Творця. У той час як інші знання входять у наші бажання набути, а самі знання являють собою егоїстичну інформацію.

[М.Лайтман. Наука Каббала, п. 97-99, 104, 128].
Тому Спочатку було Єдине Знання, яке «за образом і подобою» диференціації Духа в світах безлічі при його проникненні в Матерію перестало бути Єдиним.

Ср., [Т.Д.]:

Колись була Одна Мова і Знання - Одне.


Ця думка дійшла до нашого часу у викривленому вигляді, згідно з властивістю Імен нашого світу народжуватися, розквітати і вироджуватися (вмирати) у П "ятикнижжі Мойсея.

Ср., [Берешит (Побут) 11:1]:
וַיְהִי כָל-הָאָרֶץ, שָׂפָה אֶחָת, וּדְבָרִים, אֲחָדִים

На всій землі
(# 1499; & # 1464; & # 1500; - & # 1492; & # 1464; & # 1488; & # 1464; & # 1512; & # 1462; & # 1509; - Ерец - світ Формоутворення)

була одна мова і одне наречие [2]
(# 1513; & # 1474; & # 1464; & # 1508; & # 1464; & # 1492; & # 1488; & # 1462; & # 1495; & # 1464; & # 1514;, & # 1493; & # 1468; & # 1491; & # 1456; & # 1489; & # 1464; & # 1512;

Ср., [Фабер. У кн.: Т.Д., Кн. 4, с. 959]:
Був час, коли весь Світ, все Людство мало Одну Релігію і Одну Мову

Всі Релігії Землі спочатку були Єдині і виходили від Одного Центру.

І далі, [Раббі Пінхас. У кн.: М.Бубер. Хасидські перекази, с. 134]:

До Вавилонського стовпотворіння всі народи розмовляли Священною Мовою (Сензар [3]), хоча у кожного з них також була і своя окрема мова... (Господь) відняв у них Священну Мову "на покарання...

І ще, [Книга Еноха, с. 108]:
До цього Дня всі звірі, худобу і птахи говорили між собою Одними Устами і Однією Мовою.

Ср., [Данте, с. 491], слова Адама:
Мова, яку створив я, згас задовго до Немислимого Діла

(будівництво Вавилонської башти)
Тих, хто Німвродов [4] виконував наказ.
Земне знання має одне спільне джерело... У стародавній Єдиній Релігії Мудрості, що лежить в основі всіх існуючих сьогодні Вірувань, Віра була ЗНАННЯМ, і вона не вимагала ні привабливості, ні сліпої віри. Вона була безпосередньо відкрита Людському Роду його Прабатьками [5] і одушовуючими людину Его [6].

[Т.Д].
Це Єдине Знання проявляється по-різному, залежно від Часу, кліматичних умов, Традицій та особливостей розвитку кожного народу...

Однак, згідно [Буддійська притча], це завжди те саме Знання:

Я завжди Один і Той же,
Я приходжу в різний час, до різних народів,
на різному щаблі вашого розвитку,
але завжди так, щоб ви Мене зрозуміли.
Шлях Релігійних Вчень подібний Шляху Адамічного Прообразу-Блудного Сина6, бо цей Шлях, в тій чи іншій мірі, проходять і повторюють в Циклах всі проявлені стани, в тому числі, Релігійні Вчення.

Технічно, їхнє споріднення на фізичному Плані пов'язане і з Принципами Творіння: Вияв стану Єдиного, Диференціація (Матеріалізація) Єдиного, Творення Нової Єдності через Протиборство Крайнощів, закладених у ньому потенційно (бо один із Принципів Творіння - Відображення Себе як своє власне Іномиття), потім Змішання і породження нового, полярного своєму власному передування

У цьому процесі кожне наступне Знання одягається на Попереднє, змішуючись з ним. Це новий стан є, в свою чергу, стан Джерела для породження Нового, і воно може відповідати Новій Епосі на Землі. Сама можливість прояву цього Нового пов'язана з різницею станів безлічі, кожен з яких проявляється на Землі з різних Джерел (Світів, Зірок, Планет... вимірювань...), подібно до того, як з різних областей Космосу приходимо на цю Землю і ми, різнополо і одностатево з'єднуючись один з одним (бо породжують всі поєднання і роз'єднання в прояви

[Авт.].
Усі Релігії (Вчення) Внутрішньо Тотожні (тобто Сутнісно) у своїх ранніх, початкових стадіях, [Ізіда, Т. 2, с. 276]. І всі вони говорять про одне і те ж: про Матеріалізацію Духа і про повернення його до Вихідного стану, з приєднаними нашими виправленими Самостями, за Спорідненістю з Ним.

При цьому у кожної людини є власна установка або власна база Світовідчуття, - найважливіша умова існування і становлення світів Часу ЧЕРЕЗ РІЗНИЦЮ СТАНІВ.

Однак ми вважаємо, що при виборі цієї Бази СЛІД ВИХОДИТИ З ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЬОГО СВІТУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СВІТОПЛИНИ...

Для будь-якого віруючого немає нічого складного в прийнятті Того, Хто за Межами нашого П'ятірічного сприйняття (бачу, чую, нюхаю, відчуваю, відчуваю). Однак для невіруючого цілком можливий СИСТЕМНИЙ ПІДХІД до устрою світу, у якого є Спільний Початок і Завершення в циклах проявів.

[Румі; Світ Валіддін. У кн.: Коранічний Суфізм, с. 48, 76]:

… Але ти не знаєш, де ж ти є, звідки прийшов, і що ти таке?

О ми - невігласи!
Адже якщо Себе ти не знаєш, то чому ж пишаєшся собою і тим, що звуть вони Знаньєм?


Чи знаєш, хто ти і що ти?
Поглянь у свій Розум, скажи мені, ти існуєш чи ні?

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СУТНІСТЬ ЗНАННЯ.

Знання - стан Джерела-Єдності на кожному Плані Буття, яке звуть Єдністю Духо-Матерії (або Єдністю Батько-Мати). Це Святе Знання, яке набувалося під час Присвячення в Духовні Містерії, [Т.Д.].

Тому, щоб пізнати щось, потрібно бути цим (станом), [Крішнамурті, с. 195]. А це досягається Милістю Бога, згідно [Трипура-Рахасья 8.4, Примеч.].

І далі:
Всі знання і весь Досвід випливають від Духовного Початку.

[Раджа Йога. У кн.: Стоїк, с. 359].
Знання набуваються в Протиборчому Творенні Сутності Зміни, тобто в Потрійній Єдності Матерії і Творчих Сил [7] Батька (Початковий стан у прояві) - Внутрішньо, Сакрально, як Озаріння, але ніяк не в Навчанні, натаскуванні...

[Авт.].
Внутрішнє [8], Сакральне, Сердечне Знання, згідно з Вченням Суфіїв, - 2-й і 3-й Ступінь Низхідного. Воно вибудовується на Розумінні Єдності Миру і Єдиного Існування в світах.

Ср., [Коранический Суфизм, с. 49]:
Пізнай Себе не через Розмисел, але через Озарення, Пошук, Віру...

Будь сам ти власним Познанням...
Стан Знання невіддільності свого Вищого Я від Єдиного Абсолютного Я досягається осягненням поняття Єдності Світу [9] і за Спорідненням власних випромінювань Єдиному світу, коли Нижча Особа паралізована проникненням на Вищі Плани, де Дух Досконалої Гармонії і Солідарності поширюється на Шукача

Згідно з [Вченням ребе Шнеєрсона з Ляд], злиття найбільш піднесених духовних висот із земною реальністю - сутність Духовного знання. Він каже:

Ми не прагнемо покинути цей світ, щоб приєднатися до Вищого.

Замість цього ми намагаємося злити їх.
Наша справа - не «потрапити на небо», а домогтися злиття неба з землею.

І далі:
Для дурня все, що неможливо пояснити, не існує.

Мудрець знає - і існуюче не можна пояснити.
[Цві Фріман. Набуття Неба на землі].


ДЕЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ЄДИНОГО ЗНАННЯ.


Знання механізмів Творіння і про саме Творіння, про Сутність людини і Світу, про взаємодію Духа і Матерії, про Кругообіг Душі, Знання Законів, в тому числі, Закону Причин і Наслідків, властивостей Світу і про те, як влаштований проявлений світ і як він керується з Духовного світу, [Кабалу М.Лайтман, с. 9] та нашими власними Слідами-Породженнями, Знання Єдності, властивостей Справедливості та Мудрості Його Творця, умов Пророцтва та Основ Релігійного Закону... складає суть Духовного Знання.

Знання дає Безсмертя (тобто Єдність Духа і Матерії), Невігластво дає Смерть (тобто Перебування в Причинно-Наслідкових зв'язках, в Матерії, в Хаосі Зла і Добра)

[Т.Д., Кн. 3, с. 270; Комм! Авт.].

Санскр. Vidy & # 257; - Знання, навчання, наука, [Санскрит, словник], - Знання в найвищому духовному сенсі; Знання Єдності; безпосереднє бачення Істинного, [Трипура-Рахасья 14.62-63, Словник].

Тіб. Рігпа, Rig-pa - Знання, Пізнання, [Тибетська мова, словник].

Відья - П "ятий стан Вселенського Принципу (Санскр. Tattva), - стан дослідження Третьої і Четвертої Таттв як усвідомлення Єдності Зовнішнього і Почуття я (Сада-Шива-таттва) і Ясної Тотожності Вищої Сутності Неодушевленому Простору (Ішвара-таттва).

Санскр. Віджняна (vij & # 328; & # 257; na) або Пратьябхіджна Джнана - Вище Знання, - Розум, який співставляє час, місце і явища, Нескінченний і Вічний в кожен момент їх появи. Це ДУХОВНА МУДРІСТЬ, всеохоплююча свідомість, здатність бачення предмета Знання в його Сутності та Загальності, [Трипура-Рахасья 20.56; 11.6-30, Словник; Тибетська книга мертвих, с. 40, 81, 146; Тиб.язик, с. 174].

Тіб Намше, rnam-par-shes-pa - Принцип Свідомості в стані «Пізнання Об'єкта», - Сприйняття (поза-временнОе стан достовірного Пізнання), потік Свідомості.

Стан: Порожнеча (Санскр. Шунья) і Нескінченність, - стан Не-Народженого або Самонародженого, тобто стан Безкостний, Породжуючий Всередині Себе і через Своє власне Інобуття, яке, в свою чергу, теж Самопонароджує (через своє відображення).

Згідно [Ланкаватара-сутра 3.156-157], існує Три види Знання:

- мирське (laukika);
- надмирне (lokottara);
- понад-мирське (lokottarat & # 257; ma.
Мирське знання властиве дурням, незрілим і всім мудрецям, які наполегливі, відстоюючи [подвійність] буття і не-буття.

Надмирне знання властиве Шравакам (учень Будди і Проповідник) і Пратьєкабуддам [10], які наполегливі у своїй прихильності до [двоїстого поділу] понять окремого і спільного.

Понад-мирське знання властиве Буддам і Бодхісаттвам [11], воно вільне від [двійці] буття і не-буття, бо минає від споглядання того, що не виникає і не знищується.

Існує і Четверте (у Сходженні - Санскр. Туріа [12]) - мета Знання (vij & # 328; eyam), що відповідає Чистому, граничному стану свідомості. Його символізує ТЛІЮЧА ГОЛОВНЯ Гаудапади [13], яка «майже наздогоріла, але продовжує поперемінно то згасати, то знову спалахувати».

[Рання Веданта - Кашмірський Шиваїзм, с. 200, 38-39].

Кабб., Даат (& # 1491; & # 1506; & # 1514;) - Знання, розум, розуміння, думка, розуміння, Глава, Мудрість, Єдність Духа і Матерії, Батька і Матері (Аба ве Іма) як таємничий 11-ий досконало Десяти..

Стан: Низхідний Хокма (Світло Первонародженого, - Другий досконало, тобто Батько як сукупність усіх Душ). Даат - це прохання ЗО "Н (Єдність Малий Лик-Нуква-Чрево) в Аріх Анпін ((Довгий Лік, який і є Знання-Даат), про отримання Світла Хокма, бо дає Світло Хокма Біне (3-й у Троїчності, - виш Даат - стан спільної дії Аба ве Іма, тому що Зівуг (З'єднання) відбувається на Світ Хокма

[М.Лайтман.Зо'ар, с. 172].
У Імені Неназованого (& # 1497; & # 1492; & # 1493; & # 1492; - Логос Закону Мойсея) якість Даат представляє Буква Вав (# 1493; & # 1456;), з кодом Творця, рівним 6. Вона також символізує Життя, бо вона з'єднує (союз і), тому їй відповідає ідея продовженості і континуальності (безперервності). Тобто концепція Життя і концепція континіуму пов'язані. ТІЛЬКИ ТЕ ЖИТТЯ МАЄ СЕНС, ЯКЕ МАЄ ПРОДОВЖЕННЯ, І ЦЕ ЖИТТЯ ДУХОВНЕ - ЖИТТЯ Душі, і воно Вічне, на протилежність життю Матеріальному - воно Кінцеве.

[<unk> Глазерсон, с. 29].
Даат - це і осягнення Причин і Слідств сприймається. Стан: Природа, згідно з [Знання за межами науки/Махабхарата, с. 62].

Тільки Єдність людського Знання (стан: Гармонія Людини з Природою) може надати стійкість нашому положенню як Спостерігачеві Природи (якими ми і є).

[Н. Бор. Єдність Знання, інтернет].

Арабськ. «Йлм,» Алімун (& # 1593; & # 1604; & # 1605;) - Початковий стан свідомості, Чистий Розум - один з Чотирьох станів Душі (поряд з Ішком, Вуджуд, Шухуд [14]). Це Перша стадія Безсвідомого стану, [Інайят Хан. Метафізика, інтернет].

Алімун, Ілм - ЗНАННЯ, ЯКЕ Є ОДНИМ З НАЙГОЛОВНІШИХ ШЛЯХІВ ДО БОГА. Це один з Вищих станів Духо-Матерії в Єдності.

Ср., «Алам» (& # 1593; & # 1575; & # 1604;) - Світ, Світло, Всесвіт, тобто стан 1605. Задуму, Ідеальний Всесвіт і Великі <unk>. Архітектори всесвіту.

Назва Знання (& # 1593; & # 1616; & # 1604; & # 1618; & # 1605;), з кодом раним 140 = 5, тотожно Імені Молока (& # 1581; & # 1604; & # 1610; & # 1576;), з кодом, що дорівнює 50 = 5, яке є символом того, що існує в Бутії.

Ср., [ал-Арабі]:
Він сказав пророкові Своєму Мухаммеду (хай благословить і вітає його Бог!): "Кажи: Боже! помножи моє знання ", згідно з [К 20: 113 (114)]:

&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604; &#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616; &#1586;&#1616;&#1583;&#1618;&#1606;&#1616;&#1610; &#1593;&#1616;&#1604;&#1618;&#1605;&#1575;&#1611;

"Ариф (& # 1593; & # 1585; & # 1601;) - Знання, Визначення, Добре Діяння - як Внутрішня Потенція Розвитку в світах Становлення.

Людина, яка миттєво осягає сенс подій і вчинків, не вдаючись при цьому до звичайного процесу Мислення, є "Аріфом, Мудрим, Досяглим Суфієм або Зрілим.

Оскільки це Вищий (4-й) Адамічний стан ТО, то він включає в себе Любов і Радість у Серці - основа будь-якого Духовного Вчення.

Ср., [1 Кор 13:2,8-10, 12]:
Якщо маю дар пророцтва, і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру,

так що можу і гори переставляти, а не маю любові - то я ніщо

(5-е Вищий до-тварний стан).
Любов ніколи не перестає, хоча й пророцтва припиняться,

і мови замовкнуть, і знання скасується.
Бо ми частково знаємо, і почасти пророкуємо;
коли ж настане досконале, тоді те, що почасти, припиниться.

Тепер ми бачимо як би крізь тьмяне скло, гидко, тоді ж обличчям до обличчя

(тобто у стані Досконалому, системному);
тепер знаю я частково, а тоді пізнаю, подібно, як я пізнаний.

КЛЮЧ ДО ДУХОВНОГО ЗНАННЯ.

Всі ми бранці.
Але ми сидимо на Ключах від своїх темниць.
[З Вчення Любавичного ребе р. Менахема-Мендла Шнеєрсона].


Ключ - Арабськ. & # 1605; & # 1601; & # 1591; & # 1575; & # 1581;, Євр. & # 1502; & # 1508; & # 1514; & # 1495;.

Стан Ключ до знання відповідає стану Знання.

Ср., [К 6:59 (59)]:
&#1608;&#1614;&#1593;&#1616;&#1606;&#1583;&#1614;&#1607;&#1615; &#1605;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1581;&#1615; &#1575;&#1604;&#1618;&#1594;&#1614;&#1610;&#1618;&#1576;&#1616; &#1604;&#1575;&#1614; &#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1607;&#1615;&#1608;&#1614; &#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615; &#1605;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610; &#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;&#1617;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1581;&#1618;&#1585;&#1616; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1587;&#1618;&#1602;&#1615;&#1591;&#1615; &#1605;&#1616;&#1606;

&#1605;&#1617;&#1615;&#1576;&#1616;&#1610;&#1606;&#1613; &#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1602;&#1614;&#1577;&#1613; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1581;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1577;&#1613; &#1601;&#1616;&#1610; &#1592;&#1615;&#1604;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616; &#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1585;&#1614;&#1591;&#1618;&#1576;&#1613; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1610;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1587;&#1613; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1601;&#1616;&#1610; &#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1613;

У Нього - ключі (# 1605; & # 1614; & # 1601; & # 1614; & # 1575; & # 1578; & # 1616; & # 1581; & # 1615;) таємного

(# 1575; & # 1604; & # 1618; & # 1594; & # 1614; & # 1610; & # 1618; & # 1576; & # 1616; - стан Всеосяжного, Незримого, відсутності, - атрибут Бога та Ангелів);

знає (# 1610; & # 1614; & # 1593; & # 1618; & # 1604; & # 1614; & # 1605; & # 1615; & # 1607; їх тільки Він.

Знає (# 1608; & # 1614; & # 1610; & # 1614; & # 1593; & # 1618; & # 1604; & # 1614; & # 1605;) Він, що на суші і на морі; лист падає тільки з Його відома,

і немає зерна в мороці землі, немає свіжого або сухого, чого не було б у книзі ясній

(# 1605; & # 1617; & # 1615; & # 1576; & # 1616; & # 1610; & # 1606; & # 1613; & # 1601; & # 1616; & # 1610; & # 1603; & # 1616; & # 1578; & # 1614; & # 1575; & # 1576; & # 1613; - одне з імен

Перше слово Святого Письма - Ключове слово. Бо всі вони мають Єдиний Початок у своєму Прототипі - Світовій Душі (стан: Первонароджений), всі вони - суть алегорії, що мають на меті представити під більш-менш фантастичним Покровом Великі Істини, зібрані з області доісторичної Перекази.

[Скрижалі, с. 726-727].
Назва Першої книги П «ятикнижжя Мойсея Берешит (# 1489; & # 1512; & # 1488; & # 1513; & # 1497; & # 1514;) включає Ім» я Ключ, згідно з 1 рядком [Берешит (Побут) 1:1]:

&#1489;&#1468;&#1456;&#1512;&#1461;&#1488;&#1513;&#1473;&#1460;&#1497;&#1514;, &#1489;&#1468;&#1464;&#1512;&#1464;&#1488; &#1488;&#1457;&#1500;&#1492;&#1460;&#1497;&#1501;, &#1488;&#1461;&#1514; &#1492;&#1463;&#1513;&#1468;&#1473;&#1464;&#1502;&#1463;&#1497;&#1460;&#1501;, &#1493;&#1456;&#1488;&#1461;&#1514; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1512;&#1462;&#1509;

Бо створив Творець (# 1489; & # 1468; & # 1464; & # 1512; & # 1464; & # 1488; & # 1488; & # 1457; & # 1500; & # 1492; & # 1460; & # 1497; & # 1501;) Шість Воріт (& # 1513; & # 1473; & # 1460; & # 1497; & # 1514;).

Тоді & # 1489; & # 1468; & # 1456; & # 1512; & # 1461; & # 1488; & # 1513; & # 1473; & # 1460; & # 1497; & # 1514; - Ключ, коли закриває їх у # 1489; & # 1468; & # 1464; & # 1512; & # 1464; & # 1488;

Бару (# 1489; & # 1468; & # 1464; & # 1512; & # 1464; & # 1488;) - створив, містить Ключ і Ворота, які одночасно відкривають і закривають один одного. Окреме написання слова «бару» означає, що ворота і ключ відокремлені, тому творіння в стислому просторі означає відкриття воріт і владу Хаоса (сукупність всіх потенцій крайнощів) в протилежному Космосі...

[Я.Ратушний, П.Шаповал. Зогар, інтернет].
Перше слово Кор'ана - Бісмілла (& # 1576; & # 1616; & # 1587; & # 1618; & # 1605; & # 1575; & # 1604; & # 1604; & # 1607; & # 1616;), згідно [До 1:1].

Традиційно: В Ім "я Бога.
Як варіант: Внутрішнє Буття Сутності Змін.
Це Назва включає Подвійне Буття (& # 1576;) Відображеного Світла Творця (& # 1587;) у Матерії Кінцевого (& # 1605;).

Перше слово Нового Завіту - Біблос (Греч. & # 914; & # 953; & # 946; & # 955; & # 959; & # 962;), згідно з [Мф 1:1].

Традиційно: Книга.
Але, оскільки Матвій не знав Грецької і писав на івриті, ми реконструювали цей Грецький вірш на Івріт, замінивши Ім'я «Книга» (тобто Євр. Сефер - & # 1505; & # 1508; & # 1512;) на Книгу у Породженнях (& # 1492;) - Сефіра (& # 1505; & # 1508; & # 1512; & # 1492; - Божественна Еманація), причому ми включили в це ім'я і букву Бейт, яка закриває всі Писання. Сефер - стан, що передує Сефірі (& # 1505; & # 1508; & # 1512; & # 1492;), тобто Число, Книга, Джерело до своїх породжень.

Синонім Сефіри - Ашдат (& # 1488; & # 1513; & # 1491; & # 1514;), тобто Вогняне Врівноваження Воздаянням.

Ім "я Сіфіра включає відображене Світло Творця (# 1505;) у Відмірювальному (& # 1508;) і Відображену Сутність Змін (& # 1512;).

Ім "я Ашдат вклює у себе Початковий (# 1488;), Сутність Змін (& # 1513;) у Врівноваженні Спорудження (& # 1491; & # 1514;) у кінцевому (& # 1514;) світі Берущих (& # 1491;).

Івритська версія, згідно з [Новим Завітом. & # 1495; & # 1491; & # 1513; & # 1492; & # 1492; & # 1489; & # 1512;, с. 540]:

&#1505;&#1508;&#1512; &#1514;&#1493;&#1500;&#1491;&#1514; &#1497;&#1513;&#1493;&#1506; &#1492;&#1502;&#1513;&#1497;&#1495; &#1489;&#1503;-&#1491;&#1493;&#1491; &#1489;&#1503;-&#1488;&#1489;&#1512;&#1492;&#1501;

Наша версія:
&#1489;&#1488;&#1513;&#1491;&#1514; &#1514;&#1493;&#1500;&#1491;&#1514; &#1497;&#1513;&#1493;&#1506; &#1492;&#1502;&#1513;&#1497;&#1495; &#1489;&#1503;-&#1491;&#1493;&#1491; &#1489;&#1503;-&#1488;&#1489;&#1512;&#1492;&#1501;

Ключ - Запрет на Свет (состояние Малхут) в Ишсут (Семь Последних в Бина-Вышней Матери), - согласно Закону «соответствия вібраций», ибо он спрятан в Древе Крайностей Добра и Зла, - Место Союза Прямого Света Творца (Израиля).

Ключ - глибоке Внутрішнє Знання, «спосіб, яким позначають Внутрішній стан Людини (як аспекту системи), символ Активного і Прихованого бурхливого Життя», [Словник образів, с. 88]. Це Нове Народження, Новий стан, полярний попередньому, ЯКИЙ МОЖЕ ДОСЯГТИ КОЖЕН З НАС.

Ключ Текуч, як і всі Імена цього світу, і його Істок (Джерело) Зберігає його Потік, який завершується в цьому Джерелі. Він простий як Світло і Всебічне як Світло.

Ключ до всього світу - Точка, ПАМ "ЯТАЮЧИ, ЩО ВОНА Є. Бо на вершині Еволюції знаходиться не груда вдосконалених довісків до сьогоднішнього нашого стану, а Точка.

[Сатпрем. Інтернет].
Ключ до Вічності - ковзний безперервний Рух Дійсності і Мить. Все Життєве містить в собі ВневременнОе, Вічне.

Привратник відкриває Ворота світу Меж, граничного «каймою золотою», Ключем, який є Сонце-Господь у Його Прояві. А те, що оконтурено каймою, «заносить вітер, зибучого Праха Союзник».

[В.Гете. Західно-східний диван, с. 749, 336, 412; 357; Авт.].

Тут:
Вітер - Євр. Руах, Арабськ. Рух - Дух, Первонароджений, який «носився над водами простору» в Законі Мойсея;

Прах - Євр. АдамА (& # 1488; & # 1491; & # 1502;), Адамічний Прообраз у Породженнях

Ключ відкриває також Двері Дії через Внутрішню Пам'ятку необхідністю фіксації на Чотирьох Спогадах, згідно з [Нагарджуна. У кн.: Тибетська Йога і Таємні Доктрини, с. 170]:

Це Спогади необхідності оволодіння: Тілом, Почуттями, Свідомістю, необхідності утримання безперервної Пильності, - це, так звані, ДВЕРІ ДІЇ.

Спогад - це не забування Речей, з якими вже одного разу був добре знайомий.

Ключ - Знак Служіння і символ розкриття Серця (Вищий Адамічний стан)... символ Влади, Сили Вибору, Входу, Свободи дії, Знання, Ініціації,.. [Словник символів, с. 141].

Всього називають 3 Ключі, кожен ключ має відношення до радикального оновлення в Змінюваному. Ці Ключі продовжують Творіння, І ТОМУ - ЗНАХОДЯТЬСЯ В РУКАХ ТВОРЦЯ...

[Тр. Тааніт, 2B, с. 11-12].
Вся суть в Ключі, бо він закриває і відкриває Малхут-Замок (Ворота - вузьке місце для Ключа).

Ключ Двоїстий, і він належить іншому Всесвіту, щодо якого він є Воротами, а його свердловина - Ключем, тому «ворота включені в ключ», [Я.Ратушний, П.Шаповал. Зогар, інтернет]. Бо це стан, який закриває доступ Ор Хокма (Світло Первонародженого) в Парцуф (досконалу структуру), і тому - Замок.

Замок (Євр. & # 1502; & # 1504; & # 1506; & # 1493; & # 1500; - Манула) - одне з Імен нашого світу-Царства Малхут (& # 1502; & # 1500; & # 1499; & # 1493; & # 1514;), світу Часових Змін Берущих...

Врата - Точка Збірки (точка інтенсивної яскравості, розташована на поверхні кокона, де збирається сприйняття) Всередині Кокона (замкнуті скупчення, утворені Еманаціями Часу, подібні гігантським яйцям, що світяться) нашої Сутності. Ці Двері Відчиняються Усвідомленням, коли вони долають якийсь Критичний Поріг, після чого Точка збирання збирає інші світи, за допомогою Поштовху Землі, після досягнення стану Абсолютного Внутрішнього Безмолва, за Умови власної Бездоганності (тобто наявності Запасу Життєвої Енергії), [Кастр.


Врата - це Духовне Вчення, безпосередньо Відображене від Єдиного Знання... Все, що відкривається нашим органам Сприйняття вміщує в себе Вчення, бо це наш власний Ментальний стан.

Згідно з [Практикою Дзен, с. 102, 184], Десять Таємничих Воріт Вічного Царства Океанського Друку є Десять основних Принципів, за допомогою яких викладається філософія Цілісності.

Врата (# 1513; & # 1506; & # 1512; & # 1497; & # 1501; - Євр. Шаарим), Каббалістично - це Врата в Духовний Простір, в Зали Світла, при прагненні отримання Світла не для себе. Це Врата в Духовне Відродження, вони ведуть у Царський Спокій, тобто в Життя... Ворота - це Посуд Бажань отримувати Світло, - властивість отримання Світла.

Ср., [К 4:35 (31)]:
Якщо ви будете відхилятися від великих гріхів, що забороняються вам,

Ми позбавимо вас від ваших злих діянь і введемо вас благородним входом (# 1608; & # 1614; & # 1606; & # 1615; & # 1583; & # 1618; & # 1582; & # 1616; & # 1604; & # 1618; & # 1603; & # 1615; & # 1605; & # 1605;

Форма Ключа у Посвяченських малюнках - Хрест (потенція Дающе-Берущих Сил у Природі), піднесений над Трикутником (символ Сутності Змін)... На фресках Єгипетських монументів Присвячені, царі і фараони часто тримають у руках цей символ Ключа.

Іноді замість трикутника - Коло (символ Єдиного, Непроявлюваного Принципу; тоді як Коло і Хрест - схематичне зображення системи Мироздання).

Це було знаком, що вони володіли Ключем, який відкривав абсолютно всі двері. Цей Ключ був не чим іншим, як розумінням Трійці, яка відображається всюди, стаючи четвіркою, - трійцею чотирьох елементів. Ось чому цей Ключ був зроблений з трикутника (трійка) і хреста (четвірка), щоб показати, що людина повинна стати 4, щоб використовувати 3 як Ключ.

[Інтернет, Коммент. Авт.].
Таким чином, Ключ - Єдність Проявленої Семерічності, стан Обскурації, стан Рай і те, що за його Межами.


ВИСНОВОК.

Розкриття Мудрості відбувається не в суті літер на білому тлі книги Мудрості цього світу, поза Духом Життя, а за їх межами - В Розумі Вивчаючої Людини. Бо зір сприймає лише хвилі від видимого, відповідно до віддзеркаленого ним Світла, [Бааль Сулам. Введення до Зоар].

Постиження Мудрості відбувається поступово, у міру вміщення Мудрості в нашу Посудину, за спорідненістю з нашими випромінюваннями. Іноді це осягнення може бути тривалим процесом, аж до декількох інкарнацій [15]. Але, тим не менш, іскра Божа закладається в процесі не тільки читання, але і в момент, коли ми просто беремо книгу Мудрості в руку. Бо ми бачимо не тільки Очима, але і вібраційно, і всією своєю Сутністю, тобто системно. І ми не помічаємо, зокрема, тих, хто перед нами, якщо вони в цей момент Ментально, Подумки - не на Землі.

[Авт.].
Разом з Пізнанням приходить Мудрість Розуміння світу як Єдності Духа і Матерії, - стан Розуму Вищого...

Та пройду цілий через стільки розпуттів, Ведений Господом,

Та не воздимаю праху перед своїми очима, слідуючи Голосу, Звістому мене;

да смирятся бури моей Души, да безмолствует Мир, и да не противится мне Судьба.

Амінь.
[Петрарка, с. 448].
Шер

Примеч.:
1) Клі-посудина.
Усе Світроздання складається з Посудини (Бажання отримувати) і Світла (Насолоди). Відмінність між Посудиною і Світлом виявляється в Першому Творінні, що відокремилося від Вищої Сили.

[Каббала - внутрішнє споглядання, інтернет].
2) можливий і такий варіант прочитання, як один з багатьох, проте пряме прочитання його «в лоб» може викликати тільки подив і неповагу до Священного тексту, особливо в Канонічній версії Християн: що означає «одна мова і одне наречие»?.

Слово (# 1491; & # 1456; & # 1489; & # 1464; & # 1512; & # 1460; - Так