Зовнішні витрати - це... Поняття і класифікація витрат

Ведення будь-якого бізнесу включає певні витрати. Один з основних законів ринку полягає в тому, що необхідно щось вкласти, для того щоб щось отримати. Навіть якщо організація або підприємець продає результат власної інтелектуальної діяльності, він все одно несе певні витрати. У цій статті розглядається, що таке витрати, які вони бувають, відмінності між зовнішніми і внутрішніми витратами, а також формули їх розрахунку.

Що таке витрати?

Дане поняття застосовне у всіх областях підприємницької діяльності. Витрати - це витрати організації на її потреби, забезпечення виробничої діяльності, комунальні платежі, зарплати працівникам, витрати на рекламу та багато іншого. Зовнішні та внутрішні витрати, їх правильний розрахунок і аналіз - запорука стабільної діяльності та фінансової забезпеченості підприємств. У процесі ведення комерційних справ необхідно тверезо дивитися на можливості і потреби організації, оптимально підбирати набір придбаних послуг і продуктів, намагаючись мінімізувати витрати і підтримувати їх рівень нижче рівня прибутку.


Термінологія, або Як називаються витрати?

Економіка - наука з дуже великою кількістю відгалужень, кожне з яких вивчає свої окремі явища. У кожного напрямку існують свої способи збору та обробки інформації, а також методи документування результатів. Через велику кількість різноманітних звітів, що використовуються різними фахівцями, але несуть в собі по суті ідентичну інформацію, є якась невизначеність у термінології. Так, одні й ті самі явища можуть носити зовсім різні назви. Так можуть у різних видах документів зустрічатися під різними найменуваннями внутрішні та зовнішні витрати. Ці найменування представлені нижче:

 • бухгалтерські та економічні;
 • явні і неявні;
 • явні та осудні;
 • зовнішні та внутрішні.

За своєю природою всі ці назви тотожні один одному. Знайомство з цим фактом дозволить не плутатися в подальшому при обробці різних документів, в яких зустрічаються ці найменування.

Зовнішні витрати - це...

Організації в ході роботи закуповують сировину, матеріали, верстати та обладнання, оплачують працю обслуговуючого персоналу та штату фахівців, оплачують комунальні платежі за витрачену воду, енергію, користування земельною ділянкою або площею офісних будівель. Всі ці платежі - зовнішні витрати. Це відчужувана частина грошових коштів організацією на користь постачальника необхідного продукту або послуги. При цьому постачальник - стороння організація, що не має відношення до даної компанії. Також ці платежі можуть називатися в різних документах і звітах як бухгалтерські або явні витрати. Це все має одну характерну межу - такі платежі завжди відображаються в бухгалтерському обліку з точним зазначенням дати, суми та призначення.

Внутрішні витрати

Вище розглянуто, що таке витрати зовнішні. Економічні витрати, вони ж внутрішні, неявні або осудні - другий тип враховуваних у звітності та аналізі витрат. З ними все трохи складніше. На відміну від явних витрат, це трата власних ресурсів, а не придбання їх у сторонньої організації. А сума, яка вважається в цьому випадку витратами - це та сума, яка могла б бути отримана організацією в разі, якщо б ті ж самі ресурси вона використовувала найбільш оптимальним і вигідним способом. Використання цього типу витрат не використовується в точному і документально підтверджуваному бухгалтерському обліку. Зате неявними витратами активно оперують економісти, в чиї завдання входить оцінка ефективності роботи організації за минулі періоди, планування і складання бізнес-моделей на майбутні виробничі процеси, а також оптимізація всіх напрямків діяльності комерційного товариства.

Підвиди зовнішніх витрат

Виробничий процес вимагає капіталовкладень у різні його складові частини, без яких механізм випуску продукції або здійснення послуг просто не функціонуватиме. Зовнішні витрати фірми класифікуються залежно від того, яким чином їх ціна ляже на підсумкову вартість випущеного продукту або здійсненої послуги. Виокремлювані види зовнішніх витрат це:


 • Постійні витрати - витрати, сума яких рівними частками включається до собівартості продукту або послуги протягом певного періоду часу. Вони не змінюються від підвищення або зниження обсягів виробництва. Прикладом таких витрат можна навести заробітну плату співробітників, які займають адміністративні посади, або оплату за оренду офісу, складських і виробничих приміщень.
 • Середні постійні витрати - витрати, які також не змінюються протягом короткого періоду часу. Однак у випадку із середніми постійними витратами залежність від обсягу випущеної продукції або виконаних послуг простежується. При більшому обсязі знижується собівартість продукції.
 • Змінні витрати - витрати, які безпосередньо залежать від випущеного обсягу продукції. Так, чим більше товару було виготовлено, тим більше необхідно заплатити за сировину і матеріали, працю робітників, які отримують здільну оплату праці, постачання енергетичних ресурсів.
 • Середні змінні витрати - сума грошових коштів, що витрачаються при оплаті змінних витрат на виробництво одиниці продукції.
 • Загальні витрати - результат складання постійних і змінних витрат, що відображає загальну картину витрат на функціонування організації та виробничу діяльність за певний період часу.
 • Середні загальні витрати - показник, яка кількість грошових коштів від загальної суми витрат припадає на одну одиницю випущеної продукції.

Особливості змінних витрат

Які витрати називаються зовнішніми змінними? Обсяг яких змінюється разом з обсягом виробленої продукції. Тільки коливання сум змінних витрат не завжди лінійні. Залежно від причини і способу зміни обсягів виробництва витрати можуть змінюватися трьома прогнозованими способами:

 • Пропорційно. При такому вигляді змін сума витрат змінюється в однаковій пропорції з обсягом виробництва. Тобто якщо компанія випустила продукції на 10% більше в даному періоді, витрати також зросли на 10%.
 • Регресивно. Кількість витрат, що йдуть на виробництво продукції, зростає повільніше, ніж обсяг виробництва. Наприклад, компанія випускає товарів на 10% більше, а витрати зросли тільки на 5%.
 • Прогресивно. Витрати на виробництво зростають швидше, ніж самі обсяги виробництва. Тобто компанія виробила на 20% більше продукції, а витрати зросли на 25%.

Поняття і значення періоду в розрахунку витрат

Будь-які розрахунки, аналітична та звітна діяльність, а також планування неможливі без поняття періоду. Кожна організація розвивається і функціонує у власному темпі, тож чіткого часового проміжку, однакового для всіх фірм, не існує. Рішення про те, який проміжок часу використовувати як звітний період, приймається в кожній конкретній організації. Однак ці цифри не беруться з порожнечі. Вони обчислюються залежно від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів.

Час - фактор, якому надається величезне значення при розрахунках прибутку і витрат. Аналіз зростання виробничої діяльності або її погіршення, прибутковості або збитковості можна провести тільки на підставі її підсумкових показників за кілька звітних періодів. Зазвичай розглядаються дані окремо на короткостроковий і довгостроковий періоди.

Витрати в довгострокових і короткострокових періодах

Короткостроковий період може бути різним за тривалістю у організацій різних галузей. Загальні правила для його встановлення - в короткостроковому періоді одна група виробничих факторів стабільна, інша може змінюватися. Постійними залишаються земля, виробничі площі, кількість верстатів і одиниць техніки. Змінюватися може кількість працівників та їх оплата праці, матеріали та сировина і так далі.

Для довгострокового планування характерне прийняття всіх факторів виробництва і витрат на них змінними. За цей час організація може зрости або, навпаки, зменшитися, змінити кількість і склад працівників у штатному розписі, змінити фактичну та юридичну адресу, придбати обладнання тощо. Довгострокове планування завжди складніше і глибше. Необхідно якомога більш точно спрогнозувати динаміку розвитку для того, щоб стабілізувати становище компанії на ринку.


Формула розрахунку витрат

Для того щоб з 'ясувати, скільки коштів у організації йде для підтримки виробничої діяльності, існує формула зовнішніх витрат. Зображується вона так:

 • TC = TFC + TVC, де:
  • TC - скорочення з англійської мови - Total Costs - загальна сума витрат на випуск продукції та функціонування діяльності організації;
  • TFC - Total Fixed Costs - загальна сума постійних витрат;
  • TVC - Total Variable Costs - загальна сума змінних витрат.

Для того щоб дізнатися суму зовнішніх витрат, що припадає на одиницю товару, приклад формули можна навести наступний:

 • ATC = TC/Q, де:
  • TC - загальна сума витрат;
  • Q - обсяг випущеного товару.