Здільна форма оплати праці - все по-чесному

Як відомо: кожна праця повинна оплачуватися. І оплачуватися він повинен справедливо, у відповідності зі складністю, кваліфікацією працівника, витраченим часом і обсягом виконаної роботи. Саме тому у нас в країні поширені такі форми оплати: почасова і здільна.


Що стосується почасової форми, тут все просто - це оплата за час, який відпрацював працівник. Сума до виплати залежить виключно від кількості відпрацьованих днів або годин і, як правило, є постійною фіксованою цифрою.


Більш правильною і справедливою вважається здільна форма оплати праці. При такій формі працівнику оплачується вся його праця, і тому у нього існує можливість заробити велику суму грошей, звичайно, доклавши для цього зусиль. Здільна форма оплати праці - це отримання заробітної плати за кількість наданих послуг, виконаних робіт або виробленої продукції. Як зрозуміло, така оплата стимулює до більш продуктивної роботи і тому не менш вигідна роботодавцю. Хоча можна виявити і мінус - здільна форма оплати праці може стати причиною менш якісного виконання робіт - адже працівник буде намагатися провести (виконати) більше, приділяючи менше, ніж при почасовій оплаті, якості.

Саме для цього завчасна оплата може бути двох систем: проста і неодмінно-преміальна. Друга стимулює підвищувати якість виконання робіт (виробництва продукції) - підвищення якості заохочується преміальними виплатами.

Здільна форма оплати праці доречна там, де виконуються певні роботи, які можна порахувати в кількісному вираженні. У такій оплаті існує таке поняття, як розцінка, розрахована для певного обсягу робіт або послуг.

Як говорилося вище, здільна форма оплати праці та її системи вважаються більш справедливою формою оплати для багатьох видів робіт, а також кращим способом мотивації працівників. Сума заробітку не завжди залежить від особистого виробітку. Так само як і почасова, здільна форма оплати ділиться на системи. Обрана система при здільній оплаті впливає на те, від яких параметрів залежатиме зарплата.

  • Проста система передбачає врахування особистого вироблення. Її застосування дуже зручне, тому популярне і використовується там, де можливо вести індивідуальний для кожного співробітника облік.
  • Побічно-здільна підходить для працівників, які не виконують роботи самостійно, а забезпечують працю іншого. При такій системі оплати сума заробітку залежить від того, який обсяг робіт (послуг) виконає "" основний "" працівник.
  • Здельно-преміальна не менш популярна, ніж проста здільна оплата. При ній понад зарплату, розраховану за виконаний обсяг робіт у межах затвердженої норми, оплачується премія.
  • При здельно-прогресивній системі за роботи, виконані понад норму, розрахунок ведеться за підвищеними цінами.
  • Акордна система відрізняється від інших тим, що при ній розцінки встановлюються не на кожну роботу, а на комплекс робіт в цілому.

Як бачите, для робіт різних специфік підходять різні форми оплат. Тому всі вони мають право на існування. А яку з них вибрати, вирішувати роботодавцю.