Заставний кредитор: вимоги, права та обов 'язки

Заставний кредитор є компанією або приватним займодавцем, який отримав від позичальника певне майно в заставу. Зазвичай як заставне майно виступають різні об 'єкти нерухомості або автомобілі. Застава є гарантією того, що одержувач коштів поверне всю суму з нарахованими відсотками кредитору. В іншому випадку він позбудеться свого майна, яке буде продано на торгах. Навіть якщо позичальник оголошує себе банкрутом, то він не звільняється від вимог різних займодавців. Претензії кредитора, з яким складено закладну, підкріплюються заставним майном.


Статус заставного кредитора


Він є позичальником, що володіє певними правами на майно, що належить позичальнику. Тільки завдяки наявності грамотно складеної та зареєстрованої закладної є можливість стягнути борг за допомогою продажу матеріальної цінності.

Саме заставодержатель повинен довести, що у боржника є певний об 'єкт у власності. Якщо у інших займодавців є заперечення, то пошук доказів здійснюється призначеним керуючим.

Заставодержатель має право отримати свої кошти після продажу конкретного майна, на яке було накладено обтяження. Такі кредитори включаються в третю чергу заявників. Але за рахунок гарантій такий кредитор може розраховувати зовсім на дострокове погашення боргу.

Яку роль відіграє?

Роль заставного кредитора полягає в тому, що саме він приймає рішення щодо того, які дії будуть виконуватися з конкретним заставним майном. Процес здійснюється тільки за наявності прострочення платежу і початку процедури банкрутства щодо неплатника. Власник застави може відмовитися від своїх прав, щоб брати участь у голосуванні на зборах.


Позичальник має права на заставне майно, які не можуть бути оскаржені судом або призначеним керуючим. Нерідко за допомогою керуючого забезпечується відновлення платоспроможності боржника, тому він може далі справлятися зі своїми зобов 'язаннями. У цьому випадку майно залишається у власності позичальника.

Які готуються документи?

Заставний кредитор може пред 'являти вимоги до боржника в рамках оголошення його банкрутом. Він може виступати ініціатором даного процесу. Щоб заставодержатель був визнаний офіційним кредитором під час процедури банкрутства, він повинен володіти доказами наявності обтяження на майні боржника.

Як докази можуть використовуватися такі документи:

 • витяг з ЄДРН, якщо застава була оформлена офіційно, тому відповідні відомості були внесені до реєстру;
 • акт перевірки приміщення або автомобіля;
 • витяг з ЄДРЮЛ;
 • акт накладення арешту на заставне майно;
 • акт опису матеріальної цінності;
 • акти звірки;
 • свідоцтво про реєстрацію автомобіля;
 • опису інвентаризації.

Лише за наявності вищевказаної документації враховуватимуться вимоги заставного кредитора. Саме на підставі рішення, прийнятого арбітражним керуючим, визначається конкретне положення кредитора в процесі банкрутства. Якщо є підтвердження того, що тільки за допомогою заставного майна боржник зможе відновити свою платоспроможність, то заставодержатель не зможе отримати даний предмет для погашення боргу. Але це відноситься тільки до ситуації, коли боржник проходить через процедуру фінансового оздоровлення.


Правила складання заяви

Щоб конкретний займодавець був визнаний заставним, він повинен подати відповідну заяву до суду або арбітражного керуючого. Заява заставним кредитором може складатися в різних ситуаціях:

 • заставодержатель може подавати позов в якості звичайного кредитора, у якого відсутня складена закладна з боржником, але оголосити про своє становище доведеться вже в процесі виробництва, а також існує ймовірність пропуску терміну, тому займодавець не зможе далі брати участь у процесі і володіти будь-якими перевагами;
 • з самого початку кредитор може довести, що у нього є в заставі майно, що належить боржнику, що дозволяє користуватися певними гарантіями, а також отримати кошти відразу після продажу даного матеріального предмета.

Найбільш часто користуються банки другим способом, так як це дозволяє отримувати кошти від позичальника оперативно і в повному розмірі.

Якими наділяється правами?

Права заставного кредитора представлені в таких видах:

 • прийняття безпосередньої участі у конкурсному провадженні, яке полягає у продажу майна, що належить боржнику, причому така процедура застосовується, якщо з різних причин неможливо скористатися іншими методами стягнення коштів;
 • оскільки борг такого займодавця є основним, то він може розраховувати на оперативне отримання грошей від продажу майна;
 • допускається участь навіть у процесі фінансового оздоровлення боржника, причому в цей час неплатник повинен виконувати вимоги заставодержателя;
 • прийняття участі у зборах, де проводиться голосування про можливість формування графіка, на підставі якого будуть погашатися борги неплатником;
 • участь у зовнішньому управлінні, оскільки займодавець може впливати на визначення ціни заставного майна, якщо приймається рішення про його продаж, а також наполягати на скороченні витрат боржника.

За рахунок таких численних прав кредитор може сприяти оперативному отриманню своїх коштів. Заставний кредитор поряд з іншими кредиторами повинен завчасно сповіщатися про те, що конкретний боржник визнається банкрутом. Тільки в цьому випадку він може у встановлені терміни пред 'явити свої вимоги.


Які є обов "язки?

Крім певних прав, є у заставного кредитора обов 'язки. До них відноситься:


 • проведення аукціону, на якому продається заставне майно;
 • застосування різних заходів, призначених для стягнення боргу з неплатника;
 • прийняття участь у зборах, де потрібно голосувати при прийнятті того чи іншого рішення, але кредитор має право відмовитися від таких зобов 'язань, для чого ним складається офіційна заява, оскільки тільки в цьому випадку у нього є переваги при отриманні грошей від продажу цінностей;
 • визначається, за яких умов продаватиметься майно;
 • розподіляються кошти, отримані в результаті продажу цінностей, що належать боржнику;
 • подається клопотання, в якому вказується, що кредитор має право на певне майно боржника за рахунок правильно оформленої закладної;
 • пред 'явлення вимог;
 • вирішення питань, що стосуються продажу об 'єктів та отримання грошей для погашення боргу.

Якщо в результаті продажу майна залишається грошова сума, то вона передається призначеному керуючому, після чого вона направляється на погашення інших боргів, наявних у неплатника.

Права заставних кредиторів на зборах кредиторів

Під час проведення зборів кредиторів заставодержатели володіють деякими специфічними правами. До них відноситься:


 • визначаються умови, за яких здійснюється продаж заставного майна;
 • в першу чергу кошти, отримані від реалізації даних цінностей, спрямовуються саме фірмі, яка володіє закладною;
 • але за наявності таких переваг втрачає кредитор право голосувати на зборах;
 • хоча займодавець не може голосувати, він має право брати участь в обговореннях або зовсім виступати на зборах.

Якщо кредитор бажає голосувати, то він втрачає свій привілейований статус, тому стає звичайним кредитором, якому кошти після конкурсного виробництва виплачуються стандартним чином.

Як займодавець включається до реєстру?

Заставний кредитор у банкрутстві неодмінно повинен включатися до реєстру кредиторів. Рішення про включення конкретної компанії до реєстру приймається виключно судом. Для цього потрібно подати спеціальну заяву.

Позов до неплатника може пред 'являтися в певний період часу в рамках процесу визнання його неспроможним. Це можливо навіть за умови, що вже було ініційовано конкурсне провадження. Своєчасне пред 'явлення позову надає кредитору деякі переваги порівняно з іншими фірмами.

Реєстр залишається відкритим протягом тільки двох місяців. Починається даний період з моменту, як у відкритих джерелах буде опублікована інформація про банкрутство конкретного боржника. Якщо кредитор не встигне подати позов у встановлені терміни, то він зможе розраховувати на отримання коштів тільки після того, як будуть погашені борги компаній, включених до реєстру.

Як вчинити при пропуску терміну?

Якщо заставний кредитор не встиг подати заяву на включення до реєстру у встановлені терміни, то він ризикує тим, що його борг не буде погашено зовсім, оскільки нерідко коштів, виручених від продажу майна боржника, не вистачає для погашення всіх заборгованостей.

Спочатку погашаються борги всіх кредиторів, включених до реєстру. Кошти від конкурсного виробництва, що залишилися, спрямовуються на решту заборгованості. Подати заяву можна тільки протягом двох місяців після початку процедури банкрутства. Тому кожен кредитор повинен самостійно дбати про своєчасне подання позову.

Ув 'язнення

Заставні кредитори представлені займодавцями, які складали з боржником закладну. Вони мають певні переваги перед іншими кредиторами, оскільки можуть отримати оперативно кошти від продажу заставного майна. Для цього важливо своєчасно подати позов до суду.

Якщо займодавець бажає брати участь у голосуванні на зборах, то йому доведеться відмовитися від свого статусу і переваг. За таких умов знижується ймовірність отримання своїх коштів після проведення конкурсного виробництва, оскільки гроші розподілятимуться стандартним чином на підставі наявної черговості.