Яку роль відіграють активи компанії у формуванні прибутку підприємства

Особисте майно компанії, яке представляється в матеріальному, грошовому або нематеріальному вираженні, називається активом. Залежно від джерел формування такі об 'єкти мають різну ліквідність. Чистими активами вважаються цінності, куплені за рахунок власного капіталу, а для придбання валових зазвичай використовуються позикові кошти.


Яку роль відіграють активи компанії


До матеріальних цінностей належать основні засоби підприємства, будівлі різного призначення, обладнання для виробничої лінії, запаси і сировина. Ці об 'єкти мають речову форму і беруть участь у формуванні собівартості товару за рахунок амортизаційних відрахувань і повного списання.

Грошові активи компанії - це оборотні кошти, які знаходяться в особистому розпорядженні фірми. До такого виду цінностей можна віднести вміст розрахункових рахунків у банку, касову готівку, цінні папери і навіть дебіторську заборгованість. Досить часто компанії володіють правом на певні патенти, торгові марки або логотипи. Така інтелектуальна власність належить до категорії нематеріальних активів.

Необоротні та оборотні активи компанії

Якщо розглядати ступінь участі матеріальних цінностей у виробничому процесі, то можна розділити всі активи на дві групи: оборотні і необоротні.

  • Такі об 'єкти, які в процесі господарської діяльності повністю витрачаються на виготовлення певних товарів або послуг, називаються оборотними. Вартість активів відіграє безпосередню роль у формуванні собівартості.
  • Цінності, що беруть участь у декількох виробничих циклах шляхом часткового перенесення своєї вартості на товар, називаються необоротними.

Поділ активів залежно від джерел формування та ступеня ліквідності


Активи компанії можуть бути сформовані на підставі власних і позикових коштів. Цінності, що купуються на свої гроші, називаються чистими активами, а об 'єкти, куплені за допомогою позикових коштів, прийнято вважати валовими. За ступенем ліквідності активи також можуть бути різними. Об 'єкти, які здатні швидко перетворюватися на гроші, є найбільш ліквідними і мають велику цінність з точки зору отримання прибутку.

За правилами економіки активи розподіляються по мірі фінансової значущості від більшого до меншого значення. Наприклад, у перших статтях відображаються грошові кошти, потім йде дебіторська заборгованість і запаси, а в останню групу потрапляють витрати майбутніх періодів і довгоокупні основні засоби.

Таке угруповання досить актуальне для визначення фінансової стабільності компанії в складній економічній ситуації. При банкрутстві підприємства активи повинні повністю покривати виниклу заборгованість. Крім того, при розгляді заявки на кредит банки досить ретельно аналізують рентабельність і платоспроможність фірми.

Намагаючись розібратися з питанням про те, що таке активи, в першу чергу потрібно запам 'ятати наступну річ: якими б не були матеріальні цінності, вони повинні якомога більш ефективно конвертуватися в грошові кошти. Знову придбані активи можуть бути вкладені в подальший розвиток бізнесу, спрямовані на здійснення нових проектів і поліпшення умов праці.

Яку користь приносять нематеріальні активи


Спробуємо розібратися, що таке активи, звані нематеріальними. Донедавна такого поняття взагалі не існувало в термінології російського бізнесу. З проявом інноваційних технологій і програмних продуктів такий термін, як нематеріальні активи компанії, став досить часто використовуватися у формуванні собівартості товару. Умовна вартість об 'єктів інтелектуальної власності була віднесена до амортизованих величин. При веденні бізнесу у сфері торгівлі та надання послуг такі поняття, як ноу-хау, авторські права, гудвіл, набули статусу цінностей, які характеризують загальний фінансовий стан компанії.

Для професійного управління всіма ресурсами підприємства необхідно досить добре знати механізм перетворення активів компанії в грошові кошти. Правильне регулювання допоможе принести фірмі максимальний прибуток і уникнути небажаного банкрутства.