Витрати підприємства

Витрати підприємства являють собою витрати і збитки, які утворюються у зв 'язку зі здійсненням його основної діяльності. Як правило, вони утворюють форму зменшення або відтоку активу. Витрати підприємства відображаються у звітних документах про збитки та прибутки відповідно до безпосереднього зв 'язку між надходженнями коштів за конкретними статтями та понесеними витратами. Такий прийом іменується відповідністю доходів і витрат. У звітності, таким чином, співвідносяться доходи та бухгалтерські витрати на їх отримання.


Відповідно до техніки обліку витрати повинні накопичуватися на відповідних рахунках: "" матеріали "", "" розрахунки по зарплаті "", "" амортизація "", "" основне виробництво "" і "" готова продукція "". Ці кошти не повинні бути списані на рахунок реалізації до того часу, як послуги, роботи, продукція, з якими вони взаємопов 'язані, не будуть реалізовані. Тільки в момент збуту компанія визнає свій прибуток і пов 'язану з нею частину витрат. Щодо рахунку "" продажу "" по суті витрати підприємства відображають собівартість реалізованого товару.


Відповідно до місця виникнення витрати групують по цехах, виробництвах, дільницях та інших структурних підрозділах компанії. Таке об 'єднання необхідне для формування обліку відповідно до центрів відповідальності та встановлення виробничої собівартості послуг, робіт або товару.

Носії витрат - це ті послуги, роботи або продукція, які призначені до збуту.

За видами витрати підприємства поділяють за статтями підрахунку та економічно однорідними компонентами.

Управлінський облік відрізняється досить різноманітною класифікацією, яка залежить від того завдання, яке необхідно вирішити. До основних з них слід віднести:

- розрахунок собівартості виготовленого товару та визначення розміру отриманого доходу;


- планування та прийняття рішення;

- регулювання та контроль над діяльністю центрів відповідальності.

Вирішення кожного завдання відповідає певній класифікації витрат. Так, для здійснення розрахунку собівартості виготовленого товару та визначення обсягу отриманого доходу витрати поділяють на:

- прямі і непрямі;

- минулі та вхідні;


- комплексні та однокомпонентні;

- позавиробничі та виробничі (включені до собівартості товару);

- одноразові та поточні;

- основні та накладні витрати.

Для планування та прийняття рішень виділяють такі витрати:

- умовно-постійні, змінні, постійні, умовно-змінні;


- які приймаються і не приймаються до уваги при оцінках;

- осудні;


- безповоротні;

- непогані і плановані;

- приростні і граничні.


Для забезпечення функцій регулювання та контролю в управлінському обліку виділяють нерегульовані та регульовані витрати. Особливе значення тут надається коригуванню витрат відповідно до фактично досягнутого виробничого обсягу, тобто формуванню гнучких кошторисів.

До основних витрат компанії відносять всі ресурси. До цієї категорії входять предмети праці у формі сировини, придбаних напівфабрикатів, основних матеріалів. До основних витрат слід віднести амортизацію головних фондів виробництва, зарплату основних співробітників разом з нарахуваннями на неї та інше. Споживання всіх цих ресурсів пов 'язане з виготовленням товарів (наданням послуг).

Формування накладних витрат обумовлено функціями управління, які відповідно до свого призначення, роллю і характеру відрізняються від функцій виробничих. Зазначені витрати зазвичай пов 'язані з управлінням та організацією діяльності компанії і вважаються непрямими відповідно до методу віднесення їх на носій (об' єкт обліку).