Відновлення ПДВ

Відновлення ПДВ - це процедура, що проводиться податковою службою в певних випадках. Наприклад, якщо раніше на майно або інші активи накладений ПДВ підлягав вирахуванню, то при його передачі громадським організаціям у формі товариств або кооперативів як часткового внеску або пайового вкладу податок підлягає відновленню.


При нарахуванні сумарної величини обов 'язкового платежу за основу слід брати не первісну, а залишкову вартість активу. Однак переоцінку проводити не потрібно. Крім того, при передачі майна у вигляді вкладу в статутний капітал можна вимагати отримання від приймаючої компанії відповідного вирахування. Відновлення ПДВ має фіксуватися документально. Як правило, в якості такого документа виступає договір про передачу майна або нематеріального активу у власність іншого господарюючого суб 'єкта з позначкою про нараховану суму податку.


Згідно з чинним законодавством, юридична особа зобов 'язана, отримавши рахунок-фактуру на вирахування з податку на додану вартість, зареєструвати цей факт у книзі продажів. Причому реєстрація проводиться за залишковою вартістю основного засобу. Що найцікавіше, Міністерство Фінансів не вважає за необхідне одночасне відображення даних змін у книзі покупок. Вони допускають реєстрацію в цій книзі вже за фактом пред 'явлення права на вирахування. Відновлення ПДВ є необхідним у разі, якщо готова продукція, що надаються послуги, а також інше майно використовуються в операціях, за якими нарахування даного податку не представляється необхідною дією. Коли здійснюється реорганізація юридичної особи з одночасною передачею прав володіння обраним наступникам, відновлюється лише розмір податкового вирахування.

Отже, залишається відкритим питання про те, куди ж відносяться суми ПДВ і як співробітник бухгалтерського відділу розподіляє їх у звітних документах. Найчастіше розмір податку включається до статті інших витрат, а це означає, що при нарахуванні та сплаті податку на прибуток значно скоротиться решта доходу. Таким чином, відновлення ПДВ збільшує обсяг витрат. Причому відповідні проводки повинні бути проведені своєчасно, тобто в тому звітному періоді, в якому мала місце передача майна або інших основних засобів.

Особливим чином здійснюється відновлення ПДВ при переході на УСН. У цьому випадку вищевказана процедура повинна проводитися до безпосереднього переходу на спрощену систему, тобто в минулому фінансовому році. Варто відзначити ще один нюанс. Якщо "спрощенка" передбачає введення ЄСХН, то в процедурі відновлення немає необхідності. Тому перш, ніж беззастережно перераховувати до бюджету нараховані податкові суми, слід ретельно вивчити чинний закон. Нагадаємо, що виплата обов 'язкова до здійснення тільки тоді, коли це чітко прописано в законодавчих нормах. В іншому випадку жоден співробітник податкового органу не має права вимагати від господарюючого суб 'єкта негайної виплати податку на додану вартість. Зрештою будь-який судовий розгляд на цю тему закінчиться на користь юридичної особи. 

Багато підприємств і організацій користуються пільговим оподаткуванням і також стикаються з необхідністю проведення такої процедури, як відновлення ПДВ. Проводки в такій ситуації будуть значно відрізнятися. Особливо туго доводиться тим компаніям, які у своєму обліку використовують і пільгову, і звичайну систему, оскільки їм доводиться вести роздільний облік. А це нерідко призводить до додаткових питань і прискіпок з боку податківців. Адже досі законодавчо не затверджено чіткий алгоритм ведення роздільного обліку фінансових ресурсів. Юридичній особі достатньо розробити власну систему та зазначити її в установчих документах.