Трастові операції банків: їх сутність і принципи проведення

Останнім часом на ринку кредитних послуг все більший розвиток отримали трастові операції, тобто проведення операцій від імені клієнта, ґрунтуючись на довірі сторін. Російські фахівці визначають трастові операції комерційних банків як окрему форму управління майном клієнта, яке дає право кредитній установі займатися розподілом прибутку або іншим чином розпоряджатися власністю юридичної або фізичної особи.


Іншими словами, трастові операції припускають абсолютну довіру до банку з боку клієнта і повну впевненість у тому, що банк, виконуючи ту чи іншу дію, робить все з метою поліпшення добробуту клієнта. Найчастіше керівництво банку приймає рішення про формування окремого підрозділу, що займається довірчими операціями. Якщо такі операції проводяться у великих обсягах, то даний підрозділ може існувати окремо і являти собою невелику трастову компанію.


Трастові операції можуть відрізнятися за багатьма критеріями. Найпопулярнішими вважаються фінансові, тобто послуги з акумулювання та розподілу коштів преміального фонду підприємства або пенсійного, який утворюється компаніями з метою заохочення співробітників з великим стажем роботи. У деяких випадках банку доручають вести публічні трасти, тобто фонди, кошти яких акумулюються на безоплатній основі і розподіляються серед нужденних осіб. Можна відзначити і такий вид, як дискреційні трастові операції, спрямовані на управління часткою коштів акціонера і вишукування шляхів для максимізації його прибутку.

Кредитна установа пропонує проведення довірчих операцій як з можливістю повного розпорядження майном, так і без неї. За способом розпорядження трастові операції банків розділяються на дві групи: активні та пасивні. Перша група надає право на продаж, здачу в оренду або закладання власності як гарантійного забезпечення, при цьому додаткового дозволу самого клієнта не потрібно. А пасивні операції дозволяють лише управляти майном без можливості самостійної його реалізації.

Послуги з довірчого управління надаються кредитними установами як для юридичних, так і для фізичних осіб. Окремі громадяни зазвичай звертаються з проханням про ведення справи про спадщину, а також допомоги в купівлі цінних паперів на фондовій біржі, в розпорядженні майном, наданим на основі оформлення опікунства і так далі. Але найпопулярнішими послугами вважаються ведення розрахункових і валютних рахунків клієнта, складання податкових декларацій, ведення дохідної частини.

В якості юридичного оформлення трастових послуг виступає договір сторін, в якому зазначаються терміни, сума оплати, але, що найголовніше, чітко обмежуються права та обов 'язки між кредитором і клієнтом. Договір з юридичною особою може передбачати право на управління всіма або частиною його активів, проведення інкасаторських операцій, зайняття інвестиційною діяльністю за рахунок певної частини доходу. Ну і, звичайно, надання кредитів і позик клієнтам при наявності тимчасової нестачі вільних грошових ресурсів.

Навіщо ж потрібно банкам проводити трастові операції? Як і будь-яка послуга, ця також вважається додатковим доходом. Сума комісійної винагороди зазначається в договорі на ведення довірчих операцій. Причому банк спільно з клієнтом визначає конкретну форму виплат. Наприклад, одноразове перерахування наприкінці дії договору у вигляді загальної суми за весь період, або щорічне перерахування частини доходу клієнта.


У нашій країні трастові операції знаходяться на стадії розвитку, тому деякі види послуг ще не надаються банками. До таких можна віднести ведення пенсійного фонду підприємства або управління інвестиціями фізичних осіб, операції на фондовій біржі.