Складання фінансової звітності

Відповідно до закону "Про бухгалтерський облік N 113-XVI" Російської Федерації, прийнятого в 2007 році, організувати на підприємстві складання фінансової звітності, що є складовою частиною бухгалтерського обліку, зобов 'язаний його керівник. Ці вимоги поширюються на всі організації та підприємства, зареєстровані на російській території.


Користь фінансової звітності


Держава не без підстави приділяє велике значення цьому питанню. Адже регулярне і безперервне складання фінансової звітності забезпечує своєчасний і безпомилковий прорахунок податків і сплату їх до бюджету. Що в свою чергу сприяє успішному функціонуванню позавиробничих структур. А значить, розвивається і набирає силу і сама держава.

Крім цього, систематичне правильне складання фінансової звітності сприяє планомірності та успішності розвитку підприємницької діяльності фірми, що в сукупності з іншими підприємствами робить позитивний вплив на розвиток всієї економіки країни в цілому.

Маючи можливість щомісяця бачити прорахований фінансовий результат, що включає в себе обробку і систематизацію числових даних всіх проведених за цей період господарсько-фінансових операцій у грошовому вираженні, директор фірми здатний правильно оцінити фінансовий стан компанії, а також планувати подальші дії з просування свого бізнес-проекту.

Що таке фінансова звітність?

Фінансова звітність - це систематизована сукупність грошових результатів, що характеризує фінансове становище підприємства за певний період. Вона складається за допомогою планів-рахунків в облікових таблицях, журналах-ордерах або інших регістрах і містить фінансові показники про рух товару або продукції, майна, цінних паперів, а також різних, у тому числі і податкових, зобов 'язань.


 Корисність фінансової звітності визначена набором спеціальних показників. Основні елементи фінансової звітності являють собою групи або розділи бухгалтерського обліку, такі, як активи, власний капітал, зобов 'язання, витрати, доходи, збитки і прибуток.

Власний капітал підприємства, активи та зобов 'язання є показниками наявних майна та грошових коштів у фірми, а також джерел фінансування у звітному періоді. Решта елементів відображають фінансові та господарські операції, що зумовили зміни як у власному капіталі, так і в активах і зобов 'язаннях. Відображення змін у грошовій формі у всіх цих елементах проводиться з використанням відповідних форм звітності.

Форми фінансової звітності

Використання видів звітів має рекомендаційний характер. Тому форми можуть бути розроблені організацією самостійно. ПБУ 4/99 викладає загальні положення та вимоги до них. При складанні фінансової звітності використовуються такі її види:

- звіт про зміни основного та оборотного капіталу;


- бухгалтерський баланс підприємства;

- звіт про цілеспрямоване використання грошових коштів;

- звіт, що відображає рух фінансових коштів;

- додаток до балансу;

- звіт про фінансові результати, що характеризує прибуток і збитки.

Також варто зазначити, що підприємства малого бізнесу, до обов 'язку яких не входить проведення аудиторської перевірки звітності, не подають складання фінансової звітності у формі N 3 (звіт про зміни капіталу), у формі N 4 (звіт про рух грошових коштів), у формі N 5 (додаток до балансу) та пояснювальну записку. З усіх наведених вище форм основним вважається звіт про збитки та прибуток, а також баланс.