Посадова інструкція класного керівника у школі з ФГОС

Як би людям того не хотілося, але роки невблаганно летять, діти ростуть, і неминуче настає той знаменний момент, коли вчорашній малюк стає першокласником. У його житті відбуваються зміни, що мають величезний вплив на становлення його особистості. Те, наскільки успішно школяр впорається з численними і абсолютно різними за своєю природою труднощами, залежить багато в чому від участі і допомоги, що надається дитині її класним керівником.

Це не просто пересічний вчитель, а свого роду наставник, який несе відповідальність за долю своїх юних підопічних. Педагог здійснює професійну діяльність, керуючись не тільки своїми моральними та етичними цінностями, а й положеннями документа, відомого як "Посадова інструкція класного керівника". У тому, що це таке, допоможе розібратися ця стаття.


Посадова інструкція класного керівника: що це таке і для чого вона потрібна?

Коли педагог влаштовується на роботу в шкільний освітній заклад, крім укладення трудового договору, він зобов 'язаний ознайомитися і підписати ще один важливий документ. Йдеться про те, що в професійних колах називається "Посадова інструкція класного керівника". Важливо зазначити, що цей документ розробляється не для окремо взятого працівника, а для певної посади. Іншими словами, посадова інструкція класного керівника є знеособленою і регламентує порядок виконання роботи (діяльності) всіма без винятку викладачами закладу, які займають відповідний пост.

Жодного шаблонного змісту документа не існує. Однак, як правило, інструкція містить розділи, які включають пункти, що належать до загальних положень, обов 'язків, прав, відповідальності та робочих взаємин.

Класний керівник - це хто?

Посадова інструкція класного керівника в школі, як правило, містить пункт, в якому наведено список основних знань, необхідних педагогу для того, щоб займати відповідний пост. Таким чином, викладач повинен продемонструвати свою компетентність у тому, що стосується:

 • питань педагогіки та дитячої вікової психології;
 • особливостей фізіологічного розвитку школярів;
 • внутрішнього регламенту та інших документів освітнього закладу;
 • елементарних правил шкільної гігієни;
 • вміння здійснювати моніторинг діяльності та успішності вихованців;
 • знання теорії та методик виховної роботи;
 • здатності організувати дозвілля учнів;
 • навичок переконання;
 • вміння йти на компроміс і вибирати кращий з можливих варіантів виходу з будь-якої конфліктної ситуації.

Посадова інструкція класного керівника в школі може містити й інші вимоги до знань і вмінь викладачів, які бажають зайняти цей почесний пост. Настільки жорсткі критерії відбору невипадкові, адже від професійних здібностей вчителя залежить те, наскільки гармонійно розвиватимуться діти (як в інтелектуальному, так і в психологічному плані).

Класний керівник і його основні обов 'язки

Посадова інструкція класного керівника з ФГОС передбачає, що в процесі роботи педагог повинен виконувати такі обов 'язки:


 • аналізувати проблеми;
 • прогнозувати зміни, які потребуватимуть термінового коригування виховного плану;
 • планувати хід виховного процесу, розробляти необхідну методичну документацію, вчасно виявляти девіантну поведінку школярів;
 • координувати діяльність вихованців під час підготовки та проведення різноманітних шкільних заходів;
 • дбає про забезпечення безпеки учнів, регулярно перевіряючи справність шкільного обладнання, приладів та інших технічних засобів, що використовуються в освітніх цілях;
 • консультувати батьків з питань, пов 'язаних з виховним процесом;
 • оцінювати рівень вихованості учнів та їх шкільну успішність.

Класний керівник і виконувані ним функції

Посадова інструкція класного керівника початкових класів, як і середніх і старших класів, передбачає, що педагог повинен виконувати свої основні функції:

 • Планувати, організовувати і контролювати виховний процес у керованому ним класі.
 • Створювати умови, необхідні для гармонійного та всебічного розвитку учнів, а також з метою формування у вихованців почуття власної гідності та поваги до оточуючих.

Які права має класний керівник

Незалежно від типу шкільного освітнього закладу, посадова інструкція класного керівника початкових класів з ФГОС має містити розділ, в якому перераховуються права вчителя. Формулювання їх може бути різним, однак сенс один. До основних прав, якими володіє класний керівник, належать:

 • право вибору методики і форм реалізації виховного процесу;
 • право застосовувати заходи дисциплінарного впливу на вихованців, які вчинили будь-який проступок, внаслідок якого було дезорганізовано навчально-виховний процес;
 • право запитувати і отримувати від керівництва інформаційні та методичні матеріали, необхідні для якісного виконання обов 'язків, запропонованих посадовою інструкцією;
 • право викликати до школи законних представників учнів та інформувати їх про успішність учнів;
 • право вимагати від вихованців суворого дотримання норм поведінки та Статуту освітнього закладу;
 • право підвищувати рівень професійної кваліфікації.

Відповідальність, що покладається на класного керівника

Говорячи про обов 'язки класного керівника, апріорі передбачається, що за неналежне їх виконання, педагог несе персональну відповідальність. Як саме відповідатиме за свої проступки вчитель, залежить від ступеня їх тяжкості.

Відповідальність - це невід 'ємний розділ, який містить посадова інструкція класного керівника (2014 року цей документ, або розроблений він був набагато раніше, не має ніякого значення). Отже, посадова інструкція передбачає, що:

 • у разі безпричинного порушення приписів Статуту або інших документально закріплених правил шкільної освітньої установи педагог піддається покаранню у вигляді дисциплінарного стягнення;
 • за зневажливе ставлення до оформлення, ведення та зберігання шкільної документації класного керівника чекає стягнення відповідно до організаційних документів школи;
 • якщо педагог дозволив собі застосувати фізичне або психічне насильство по відношенню до учня, класному керівнику загрожує звільнення. Крім цього, діями вчителя можуть зацікавитися правоохоронні органи;
 • за заподіяння освітньому закладу майнової шкоди класний керівник відповідає матеріально.

Взаємовідносини

Що стосується посадових взаємин класного керівника, необхідно відзначити наступні найбільш важливі моменти:


 • відповідно до внутрішнього порядку школи, класний керівник замінює за розпорядженням керівництва своїх тимчасово відсутніх колег;
 • розроблений план на майбутній навчальний рік або чверть класний керівник погоджує з вищестоящим керівництвом;
 • періодично педагог у письмовій формі звітує перед директором або його заступником про виконану ним роботу;
 • регулярно контактує з іншими вчителями, адміністрацією та вищим керівництвом школи, а також з батьками своїх вихованців.

Класний керівник та його роль у формуванні особистості учня

Роль, яку відіграє класний керівник у формуванні особистості учня, не можна недооцінювати. На користь цього говорить наступне:

 • педагог створює сприятливі умови для гармонійного та всебічного розвитку вихованців;
 • забезпечує підтримку учня в його прагненні досягти відмінних результатів у навчанні та творчій діяльності;
 • формує в учнів навички ведення здорового способу життя;
 • допомагає кожній дитині адаптуватися в колективі та суспільстві;
 • у міру можливості створює необхідні умови для того, щоб зміцнити внутрішньосімейні зв 'язки учнів з їхніми батьками.

Хороший класний керівник, який любить дітей і розуміє специфіку дитячої та підліткової психології, стає дитині справжнім другом, який завжди готовий надати підтримку і допомогти у важку хвилину.