Посадова інструкція фінансового менеджера: зразок

Мета будь-якого бізнесу - витрачати якомога менше ресурсів і отримувати при цьому максимальний прибуток. Саме для виконання цього завдання в компаніях існує посада фінансового менеджера. Причому цей фахівець потрібен далеко не на кожному підприємстві. Маленькі фірми не наймають додаткових працівників, а обов 'язки такого типу виконує сам директор або бухгалтер. У той же час, у великих корпораціях роль фінансового менеджера виконує не одна людина, а цілий відділ співробітників.

Наявність посадової інструкції фінансового менеджера законодавством не передбачено, при цьому дуже важливо мати даний правовий документ. Адже він допомагає співробітнику зрозуміти, що саме від нього вимагає керівництво, і яку роль у компанії він займає. Водночас, використовуючи інструкцію, керівництво може регулювати зайнятість свого персоналу. Навчитися даній професії безпосередньо на нинішній момент можливості немає, тому співробітнику буде потрібна суміжна освіта в зазначеній сфері.


Більш детальну інформацію з цього приводу містить зразок посадової інструкції фінансового менеджера. Його пункти можуть змінюється залежно від напрямку, масштабу і потреб компанії. Найважливіше, щоб документ повністю відповідав чинному законодавству країни.

Загальні положення

Головне завдання фахівця, що займає таку посаду, полягає в забезпеченні руху ресурсів компанії, а також контролі фінансових відносин фірми. Це допомагає йому максимально ефективно розподіляти і використовувати запаси організації в момент здійснення її основної діяльності. Також це дозволяє отримувати максимальний прибуток при мінімальних витратах, що, власне, і є головною метою наявності цієї посади.

У правовому документі, а саме в посадовій інструкції фінансового менеджера, прописано, що він знаходиться в підпорядкуванні у фінансового та головного директорів. Ця посада відноситься до керівних постів, тому призначити на неї або звільнити співробітника може лише генеральний директор. Співробітник, виконуючи обов 'язки, повинен керуватися законами країни, наказами керівництва, правилами компанії та її статутом. Також необхідно враховувати іншу документацію, яка регламентує його діяльність, у тому числі посадову інструкцію фінансового менеджера.

Знання

Вступаючи на роботу, співробітник зобов 'язаний вивчити всю правову документацію, яка стосується фінансової та господарської діяльності компанії, знати нинішній стан і перспективи розвитку як самої компанії, так і ринку послуг і збуту. Знати, за якими принципами здійснюється фінансова зайнятість підприємства, як складаються плани, прогнозні баланси, бюджет, плани на прибуток і реалізацію товарів і послуг. Працівнику повинна бути знайома система фінансового інструментарію, який необхідний для забезпечення контролю та управління над грошовими потоками.

Посадова інструкція фінансового менеджера передбачає, що він розбирається в управлінні власним капіталом компанії, знає методи оцінки активів, може визначити їх прибутковість і ризик. Він повинен вивчити, як правильно керувати оборотним капіталом, і розуміти, за допомогою яких методів формуються власні оборотні ресурси. Розуміти, за якими принципами визначається підприємницький ризик, в якому порядку здійснюється короткочасне і довгострокове кредитування компанії, як залучати позикові кошти та інвестиції для підприємства, і як краще використовувати власні ресурси фірми.


Інші знання

У посадовій інструкції фінансового менеджера в торговій компанії прописано, що він зобов 'язаний знати правила виробництва і купівлі цінних паперів, порядок розподілу ресурсів організації; вміти визначити, чи ефективно використовуються вкладення фірми. Він повинен бути знайомий з принципами контролю фінансів, грошовими розрахунками, знати, за якими принципами і методиками здійснюється обкладення податками.

Також знати, як правильно їх виплачувати і які існують податкові збори. Вивчити в цілому всю податкову систему, знати характеристику основних її пунктів, а також стандарти звітності та обліку фінансових коштів компанії. Відповідно до посадової інструкції фін. менеджера, він зобов 'язаний бути знайомий з бухгалтерським урахуванням, трудовим законодавством та економікою. Добре знати, як і навіщо застосовується обчислювальна техніка, засоби зв 'язку та телекомунікації. Також від нього вимагається вивчення правил і порядків компанії, в тому числі пожежна безпека, дисципліна та охорона праці.

Функції

Основним завданням цього співробітника є управління фінансовими коштами компанії заради отримання організацією максимального прибутку. Також до його обов 'язків входить розробка проектів фінансових планів поточного та перспективного типу. Він займається прогнозуванням бюджету і балансу фірми, розробкою нормативів обігових коштів, а також проведенням заходів щодо підвищення швидкості їх обігу.

Як зазначено в посадовій інструкції фінансового менеджера для компанії малого бізнесу, працівник повинен займатися розробкою заходів, спрямованих на управління капіталом і визначенням його цінової характеристики. Співробітник проводить аналіз економічного і фінансового стану компанії, а також оцінює результативність її роботи. Він повинен забезпечувати платоспроможність підприємства, усувати матеріальні та технічні ресурси, які не використовуються, і попереджати їх появу. Повинен займатися підвищенням рентабельності виробництва продукції, збільшувати прибуток, скорочувати витрати на економічну діяльність компанії, а також здійснювати зміцнення грошової дисципліни в організації.

Посадова інструкція та обов 'язки фін. менеджера

Оформлений на цю посаду співробітник займається забезпеченням виконання бюджету компанії і складених фінансових планів з урахуванням усіх необхідних показників. Він розробляє методи регулювання результативності виробництва компанії. Мається на увазі, що фінансовий менеджер визначає оптимальні варіанти формування собівартості продукції, розподіляє витрати, стежить за утворенням цін тощо. Працівник займається управлінням активами компанії. Тут враховуються фінансування виробництва, ремонтні роботи, випуск нових продуктів, розширення виробничих площ, відкриття дочірніх фірм і багато іншого.


Спеціаліст управляє вільними грошовими потоками, здійснює реорганізацію, ліквідацію та реалізацію майна фірми. Згідно з посадовою інструкцією фінансового менеджера в будівельній компанії, він повинен визначати джерела фінансування господарської та виробничої діяльності фірми. Тобто шукати шляхи отримання бюджетного фінансування, кредитування, випуску та купівлі цінних паперів, контролювати лізинг, залучати позикові та експлуатувати наявні кошти та інше. Крім цього, він повинен проводити аналіз і розробку схем використання джерел отримання фінансових коштів.

Інші функції

Працівник, який займає посаду фінансового менеджера, повинен візувати пропозиції про перенаправлення та зберігання коштів, отримання позик, а також використання інших джерел отримання грошових ресурсів. Всю цю документацію він зобов 'язаний направляти вищому керівництву. До його обов 'язків входить налагодження та встановлення ділових зв' язків з різного роду кредитними установами, лізинговими компаніями та іншими організаціями комерційного типу. Фінансовий менеджер займається забезпеченням цільової експлуатації кредитних і власних грошових ресурсів організації, підготовкою банківської документації для всіх платіжних цілей.

Як зазначено в посадовій інструкції фінансового менеджера, в єдиному числі він зобов 'язаний займатися інвестиційною політикою компанії та управлінням активами, при цьому визначати їх структуру, готувати документацію для заміни та ліквідації, управляти портфелем цінних паперів. До його обов 'язків входить проведення оцінки та аналізу ефективності обігу коштів, забезпечення надходження доходів, оформлення фінансових і розрахункових банківських операцій, оплата роботи підрядників і постачальників, контроль за своєчасним погашенням позик і виплатою персоналу компанії зароблених грошей.

Інші обов "язки

Якщо розглядати посадову інструкцію фінансового менеджера на підприємстві, то там є пункт, де зазначено, що співробітник повинен займатися забезпеченням оперативного фінансування, здійснювати платіжні та розрахункові зобов 'язання, своєчасно відображати всі зміни, що стосуються платіжних можливостей компанії, і відстежувати власні кошти фірми. Він розраховує прибуток від реалізації товарів і послуг, використовує ресурси, здійснює інші операції, що зачіпають основну діяльність підприємства. В обов 'язки цього співробітника входить прийняття рішень щодо розподілу прибутку. Сюди входить фінансування виробничих процесів з метою здійснення заявлених планів, виплати заробітної плати та дивідендів, реалізація програм соціального призначення, погашення кредитів та інше.

Інші завдання

Працівник займається розрахунками податків, їх мінімізацією, перерахуванням грошових коштів з метою їх сплати до спеціалізованих установ та фондів. Посадова інструкція фінансового менеджера (РК в тому числі) передбачає, що працівник проводить аналіз виконання кошторисів, бухгалтерської та інших звітностей, що зачіпають фінансову діяльність компанії, контролює виконання планів, зупинку виробництва продукції, яка невигідна для реалізації, і правильне витрачання грошових ресурсів фірми.

Саме він займається організацією обліку фінансових ресурсів і підготовкою звітної документації для керівництва та інших структур, яким необхідна ця інформація. Забезпечує правильне оформлення всіх документів і перевіряє достовірність зазначених у них даних. Також до його завдань може входити координування та консультування керівництва з фінансових питань.


Права

Згідно з наявними зразками посадової інструкції фін. менеджера, він має право вимагати у керівництва забезпечити йому нормальні умови праці. Мається на увазі, що співробітник має право на надання приміщення, організацію робочого місця та забезпечення всіма необхідними інструментами для виконання покладених на нього функцій. Він має право використовувати керівні затвердження, інструкції, накази, розпорядження та інші документи, які регламентують його діяльність.

Він може запропонувати начальнику методи поліпшення діяльності компанії, а також варіанти удосконалення форм і методів праці, якщо це входить до його компетенції. У його праві - отримувати проекти рішень, які зачіпають його роботу, запитувати документи і дані у всіх співробітників компанії, в тому числі статистику, звіти та інше; інформувати начальство про недоліки роботи компанії і пропонувати шляхи вирішення проблеми. Фінансовий менеджер може ставити підпис і візувати документацію різного типу, якщо це входить до його компетенції. Він має право використовувати різні методи отримання інформації для вирішення покладених на нього завдань.


Відповідальність

Співробітника можуть притягнути до відповідальності, якщо він несвоєчасно або неякісно виконує покладені на нього завдання, за неправомірне використання прав, у тому числі перевищення своїх повноважень або використання їх в особистих цілях. Він у відповіді, якщо не дотримується наказів, інструкцій, розпоряджень та інших моментів. Якщо він порушує статут і правила компанії, недбало ставиться до майна компанії, грубо ставиться до співробітників і персоналу організації. Фінансовий менеджер несе відповідальність за збереження документів і конфіденційної інформації, зберігання комерційної таємниці і шпигунство. Також його можуть притягнути до відповіді за надання керівництву завідомо неправдивої або спотвореної інформації щодо фінансового становища компанії та обігу її грошових ресурсів.

Ув 'язнення

Це основні пункти, які містить зразок посадової інструкції фінансового менеджера. Залежно від напрямку господарської діяльності організації та інших моментів, вони можуть бути змінені або доповнені, не виходячи за рамки чинного законодавства. Даний документ регламентує основну діяльність фінансового менеджера. Багато хто помилково плутає цю посаду з постом директора, але насправді це трохи не так. Фінансовий менеджер є лише співробітником відділу і перебуває в підпорядкуванні не тільки генерального, але і фінансового директора. Професія дуже поширена і затребувана на ринку праці, але отримати пряму профільну освіту з цього виду діяльності на території нашої країни поки немає можливості, тому бажаючим доводиться вибирати суміжні професії.