Посадова інструкція фахівця з кадрів: зразок

Фахівці з кадрів є частиною служби з персоналу будь-якої організації, чисельність співробітників якої перевищує 50 осіб. На цих працівників покладається широкий діапазон обов 'язків і завдань, необхідних для ведення облікової документації та діловодства. У деяких компаніях на них покладається складання внутрішніх нормативних документів, бухгалтерські завдання, контроль виконання підлеглими дисциплінарних норм підприємства.


Крім цього, вони можуть приймати на роботу нових співробітників і оформляти з ними трудові взаємини. У будь-якому випадку всі вимоги керівництва до фахівця даного типу повинна містити в собі посадова інструкція фахівця з кадрів. Все залежить від того, скільки співробітників займаються роботою з персоналом, ієрархії у відділі та масштабу організації.


Співробітник є фахівцем, за його прийом на роботу і звільнення відповідає начальник відділу кадрів, але будь-які кадрові переміщення неможливі без затвердження директором фірми. Існує поділ цієї посади на три категорії. Для найнижчої достатньо здобуття вищої професійної освіти. Працівника можуть прийняти на службу відразу після закінчення навчання.

Згідно з посадовою інструкцією спеціаліста з кадрів для здобуття посади першої та другої кваліфікації, крім освіти, співробітник повинен також відпрацювати щонайменше три роки на посаді, яка належить до нижчої кваліфікації. Здійснюючи свою діяльність, співробітник повинен враховувати нормативні та правові акти, іншу керівну документацію, статут компанії, трудове законодавство. Також він керується наказами начальства та інструкціями.

У посадовій інструкції фахівця з кадрів зазначено, якими знаннями повинен володіти співробітник, вступаючи на службу. Він зобов 'язується ознайомитися з керівними матеріалами, в тому числі з нормативними та правовими актами. Крім цього, він повинен вивчити трудове законодавство, профіль, структуру, спеціалізацію компанії та перспективи її розвитку. Знання працівника включають методи визначення поточної та подальшої потреби організації в наймі нових кадрів.

Згідно з відомостями з посадової інструкції фахівця з кадрів він повинен вивчити джерела, використовуючи які, компанія залучає нових працівників. Знати, як здійснюється аналіз професійно-кваліфікаційної структури компанії, в якому порядку призначається персонал, оформляється і зберігається документація, пов 'язана з роботою з кадрами.

У його знання повинні входити правила формування бази даних персоналу, складання звітної документації, а також статут і порядки компанії. Також потрібні знання психології, соціології, економіки, управління та організації праці.


Зразок посадової інструкції фахівця з кадрів дозволяє познайомитися з відомостями про функції. Він повинен займатися комплектацією кадрів компанії, щоб вони повністю задовольняли потреби фірми відповідно до професій, спеціальностей і кваліфікації. Цей співробітник бере участь у підборі, відборі та розподілі персоналу. Займається вивченням та аналізом професійної, кваліфікаційної та посадової структури кадрів.

У тому числі вивчає всю документацію, що відноситься до питань переведення, прийому, трудової діяльності та звільнення співробітників. Також він займається аналітичною діяльністю на підставі результатів, отриманих під час атестації персоналу, визначення та оцінки ділових якостей працівників. Це робиться для того, щоб визначити потребу в кадрах, які посади слід замістити тощо.

Посадова інструкція фахівця відділу кадрів передбачає, що співробітник повинен вивчати ринок праці з метою виявлення джерел поповнення кадрів, встановлення зв 'язку з навчальними закладами та іншими організаціями, що займаються підготовкою майбутніх фахівців. Він повинен займатися інформуванням співробітників компанії про вакансії, брати участь у розробці планів з праці поточного і перспективного характеру, а також контролювати розстановку співробітників відповідно до їх спеціалізації і професії.

Допомагає новим співробітникам адаптуватися в колективі, займається контролем стажування нових людей. У його обов 'язки входить підготовка пропозицій щодо розвитку штату, планування кар' єри співробітників, підвищення їх кваліфікації та оцінки професійної діяльності.

У посадовій інструкції спеціаліста відділу кадрів можуть міститися такі функції, як аналіз стану дисципліни та контроль виконання працівниками правил, встановлених у компанії. Він контролює переміщення співробітників, розробляє заходи, спрямовані на зниження плинності кадрів і підвищення показників трудової дисципліни.


Співробітник зобов 'язаний займатися складанням звітної документації, контролювати своєчасність оформлення всіх необхідних документів, що відображають роботу з кадрами. Сюди можуть входити прийом, переклад і звільнення співробітників. Також враховується видача довідок щодо нинішньої та минулої трудової зайнятості.

Посадова інструкція фахівця з кадрів за профстандартом передбачає, що працівник повинен здійснювати контроль за видачею та зберіганням контрактів або трудових книг, підготовкою документації для отримання різного роду компенсацій та пільг, оформлення пенсій та інших документів подібного типу. Також він зобов 'язаний вносити всі ці дані в основний банк інформації про персонал компанії.

Як зазначено в посадовій інструкції фахівця з кадрів у школі, цей фахівець має право на ознайомлення з керівними рішеннями, якщо вони зачіпають його діяльність. Він може пропонувати методи удосконалення та підвищення ефективності його діяльності, повідомляти про недоліки, виявлені в компанії, якщо це в межах його компетенції.

Співробітник має право запросити документи та інформацію від своєї особи або за дорученням вищого керівництва у інших підрозділів підприємства, якщо вона потрібна йому для виконання поставлених перед ним завдань. Також він може вимагати у начальства сприяння у виконанні своїх прав і обов 'язків.

Працівника можуть притягнути до відповіді за несвоєчасне або некоректне виконання обов 'язків, зазначених у посадовій інструкції провідного спеціаліста з кадрів. Також його можуть притягнути за порушення Кримінального, Адміністративного або Трудового кодексу під час виконання своїх завдань. Він у відповіді за розголошення конфіденційної інформації про співробітників компанії, ввіреної йому для здійснення трудової діяльності. А також за заподіяння фірмі матеріальної шкоди. У деяких випадках він у відповіді за компетентність і якість виконання робіт співробітниками, найнятими ним або за його пропозицією.

Цей співробітник взаємодіє з іншими підлеглими або начальниками підрозділів з питань, що входять до його компетенції. Він має приймати від усіх підрозділів організації заявки на прийом співробітників та надавати пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку службовців, планування їх кар "єрного зростання, підвищення кваліфікації та отримання додаткової освіти. Крім цього, у нього можуть запросити відомості про претендентів на вакантні посади, довідки про трудову діяльність кадрів і рішення про стягнення та заохочення робітників.


Також він взаємодіє з бухгалтерією підприємства та відділом організації праці. Всі взаємозв 'язки співробітника визначає профстандарт. Зразок посадових інструкцій фахівця з кадрів містить тільки загальні відомості. Пункти інструкції можуть бути змінені залежно від потреб компанії, але без виходу за рамки чинного трудового законодавства.