Подвійне оподаткування: причини виникнення та шляхи усунення

Міжнародне подвійне оподаткування - обкладення податками однієї особи по відношенню до однієї і тієї ж бази оподаткування в не менше, ніж двох державах за один і той же період. Дане явище досить негативно відбивається на розвитку зовнішньоторговельних зв 'язків, сприяє утрудненню переміщення капіталів і перешкоджає розвитку інтеграційних економічних процесів. Крім того, деякі суб 'єкти господарювання, прагнучи уникнути додаткового податкового тягаря, роблять це настільки успішно, що розробляють спеціальні схеми мінімізації податкових зобов' язань.


Подвійне оподаткування не можна плутати з кумуляцією податку, яка являє собою обкладення кількома податками одного і того ж джерела (повторне обкладення). Таке може бути у випадку, коли об 'єкт раніше піддавався оподаткуванню на користь державної скарбниці.


Також розглянуте поняття потрібно відрізняти від подвійного економічного оподаткування, яке виникає під час обкладення прибутку як самостійного платника, а також оподаткування її частини з акціонерів у вигляді дивідендів. Саме економічне подвійне оподаткування може сприяти мінімізації податкових зобов 'язань за допомогою переведення розподілюваного прибутку у вигляді дивідендів іноземним акціонерам своєї компанії (відповідно до чинного законодавства - справляння податку проводиться як за місцем знаходження джерела доходу, так і за місцезнаходженням резидента).

Основними причинами виникнення такого оподаткування є колізії в чинних податкових законодавствах країн-учасниць правових відносин між суб 'єктами господарювання за товарними операціями, операціями з доходами і капіталами. Дані колізії виникають з фіскальної спрямованості держави, при якій влада в повному обсязі і самостійно займається встановленням об 'єктів оподаткування, кола своїх платників податків, а також розмірів і способів справляння податкових відрахувань. Основними критеріями у визначенні меж податкової юрисдикції є:

- резидентство, що означає оподаткування всіх доходів резидента, незалежно від знаходження джерел (даний термін можна зустріти також під назвою "необмежена податкова відповідальність"). Доходи нерезидентів підлягають оподаткуванню лише у разі, якщо вони отримані з джерел даної країни;

- територіальність, яка передбачає оподаткування всіх доходів, отриманих на території цієї країни, і від усіх платників, незалежно від їх місця проживання.

Усунення подвійного оподаткування здійснюється в країнах по-різному. Так, одні держави будують свої економічні відносини з платниками на основі резидентства, інші - використовуючи принцип територіальності.


Найчастіше, міжнародне подвійне оподаткування буває пов 'язане з особливостями визначення суб' єкта. Особливо, коли в якості платника податків його приймають одночасно кілька країн. Таке можливе за дії в одній державі правил резидентства на певному проміжку часу, коли даний суб 'єкт господарювання проживає на території саме цієї країни, а в іншій - оподаткування здійснюється за фактом знаходження постійного місця проживання на його території.

В усуненні такого негативного показника, як подвійне оподаткування, повинні бути зацікавлені обидві сторони. Так, у платника податків при обкладенні податками і зборами в різних країнах одного і того ж об 'єкта значно зростає податковий тягар. Зацікавленість держави повинна проявлятися у створенні сприятливого податкового клімату, залученні іноземних інвестицій, а також підвищенні конкурентоспроможності.