Особливості психологічного клімату в колективі

Психологічний клімат - це одна з найважливіших характеристик колективу. Вона має істотний вплив на продуктивність праці, а також емоційний стан кожного з членів групи - як співробітників, так і керівництва. Від чого залежить цей показник? Як його діагностувати, і чи можна його змінити?


Компоненти атмосфери в групі

Під психологічним кліматом у колективі розуміється настрій групи, який детермінується взаєминами спільно живих, трудящих або ж людей, які навчаються. Нервова напруга є проблемою в багатьох робочих і навчальних групах. Крім безпосередньої шкоди взаєминам між людьми, їх здоров 'ю, стрес впливає і на робочий процес.


Найчастіше напружена обстановка виникає в ситуації нестабільності. Ще одна досить поширена причина, через яку погіршується психологічний клімат у колективі, - це ті несприятливі умови, в яких змушений жити окремо взятий співробітник. Можливо, у нього не найкращі умови існування, погане харчування, складності у взаєминах з родичами і т. п. Це може впливати і на психологічний стан інших співробітників. Ще одна часта причина несприятливої обстановці в робочому середовищі - це труднощі комунікації між самими співробітниками.

Задоволеність кожного зі співробітників роботою

Існує кілька факторів, які визначають психологічний клімат у колективі. Одним з основних є задоволеність працівників виконуваними обов 'язками. Великий вплив на формування обстановки робить той факт, наскільки працівнику подобається його справа - чи є воно різноманітним, чи можна з його допомогою реалізувати свій творчий потенціал, чи відповідає воно професійному рівню співробітника.

Привабливість роботи завжди підвищують такі мотиватори, як гідна оплата праці, хороші умови, справедливий і своєчасний розподіл відпусток, перспективи кар 'єрного зростання. Також важливі і такі фактори, як можливість підвищити рівень свого професіоналізму, особливості взаємин по горизонталі і по вертикалі.

Сумісність і спрацьованість членів колективу

Ті взаємини, які сформувалися в процесі спілкування людей, є індикатором їх сумісності в психологічному відношенні. Вважається, що тим людям, які схожі один на одного, набагато легше налагодити взаємодію. Схожість допомагає співробітнику відчувати себе в безпеці, підвищує самооцінку.

Однак слід розрізняти такі поняття, як спрацьованість і сумісність. Якщо психологічна сумісність ґрунтується на особливостях взаємин між людьми, і про неї можна судити вже після короткого терміну після початку спільної діяльності, то спрацьованість виробляється роками. Її основою виступають успішні результати спільної діяльності. При цьому має значення як спрацьованість, так і сумісність.


Згуртованість

Формується на емоційній основі. Якщо колектив згуртований, то навряд чи всі будуть радіти, коли в одного зі співробітників горе. Фактори, які впливають на рівень згуртованості в групі, - це ставлення її членів до лідера, довіра всередині самого колективу, тривалість спільної роботи, а також визнання особистого внеску кожного зі співробітників.

Значною мірою дана характеристика залежить від того, які особистісні особливості працівників, наскільки культурним є їх спілкування, чи є у відносинах симпатія або антипатія. Переважання певних якостей впливає на загальний психологічний клімат у колективі.

Особливості комунікацій

В основі атмосфери колективу завжди лежать особистісні особливості кожного з його членів. Важлива наявність комунікабельності, особливості їх оцінок, думок, соціального досвіду. Наприклад, труднощі, які відчувають в комунікації деякі члени групи, можуть впливати на обстановку в колективі в цілому. З цієї причини може зростати напруженість, недовіра, виникати суперечки і конфліктні ситуації. Якщо ж кожен з членів колективу здатний ясно і точно висловлювати свою точку зору, належним чином володіє прийомами конструктивної критики, володіє навичками активного слухання, то це сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в групі.

Аналізуючи особливості психологічної сумісності кожного з членів колективу, необхідно враховувати такий фактор як тип комунікативної поведінки. Дана класифікація вперше була розроблена В.М. Шепелем і включає в себе наступні категорії:

 • Колективісти - товариські люди, які завжди підтримають будь-яке починання. Якщо необхідно, вони здатні і проявити ініціативу.
 • Індивідуалісти. Ті співробітники, які воліють працювати на самоті, а не взаємодіяти в команді. Вони значно більшою мірою тяжіють до персональної відповідальності.
 • Претензіоністи. Як правило, таких співробітників нерідко називають марнославними, образливими, які прагнуть перебувати в центрі уваги під час роботи. І подібна характеристика не позбавлена підстав.
 • Наслідувачі. Люди, які прагнуть уникнути ускладнень, і для цього імітують чужі поведінкові манери.
 • Пристосуванці. Слабовільні члени колективу, які вкрай рідко проявляють ініціативу і потрапляють під вплив оточуючих.
 • Ізольовані. Люди, які уникають контактів. Нерідко у них абсолютно несносний характер.

Стиль підручника

Цей фактор також має великий вплив на особливості психологічного клімату в колективі. Виділяють декілька стилів підручника:


 • Демократичний. Завдяки такому стилю розвивається дружність всередині колективу. У співробітників немає відчуття нав 'язаності тих чи інших рішень "ззовні". Члени групи також беруть участь в управлінні. Даний стиль є одним з кращих для створення сприятливого психологічного клімату в колективі.
 • Авторитарний. Як правило, все, що породжує подібний стиль, - це ворожість членів групи. Можуть бути й інші альтернативи - покірність, вишукування, нерідко - заздрість і недовіра. Однак даний стиль управління часто призводить групу до успіху, і тому застосовується в армії, спорті тощо.
 • Попустительський стиль. Характеризується тим, що робота пускається на самоплив. Як наслідок, можна спостерігати вкрай низьку ефективність роботи, незадоволеність співробітників, а також формування соціально-психологічного клімату в колективі, що носить несприятливий характер.

Можна зробити висновок про те, що кожен керівник має суттєвий вплив на особливості морально-психологічного клімату, ставлення людей до виконуваної діяльності, задоволеність процесом роботи або навчання.

Характер роботи

Важливим є також і особливості тієї діяльності, якою доводиться займатися кожному зі співробітників. Наприклад, істотний вплив справляє монотонність роботи або, навпаки, її емоційна перенасиченість. Також необхідно враховувати і рівень відповідальності кожного з членів колективу, наявність ризику для життя і здоров 'я, стресогенний характер роботи.

Особливості сприятливої атмосфери

Є чимало особливостей, за допомогою яких можна охарактеризувати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі. Розглянемо найголовніші:

 • У такій групі, як правило, переважає життєрадісний і позитивний тон відносин. Основні принципи тут - це співпраця, взаємодопомога, доброзичливість. У взаєминах між працівниками переважає довіра, а критика висловлюється з доброзичливістю.
 • У колективі існують певні норми шанобливого ставлення до кожного з його представників. Слабкі можуть знайти підтримку, досвідчені працівники допомагають новачкам.
 • Цінуються такі риси, як чесність, відкритість, а також працьовитість.
 • Кожен з членів колективу сповнений енергії. Якщо потрібно виконати будь-яку корисну роботу, він відгукнеться. Показники ефективності праці, як правило, високі.
 • Якщо хтось із членів групи переживає радість або невдачу, то оточуючі йому співпереживають.
 • Також у взаєминах між міні-угрупованнями всередині колективу існує взаєморозуміння.

Негативний морально-психологічний клімат у колективі: особливості

Якщо в групі немає взаємної поваги, то працівники змушені постійно займати оборонну позицію і захищатися, в тому числі і один від одного. Спілкування стає більш рідкісним. Коли керівник вимагає від членів групи неможливого, піддає їх прилюдній критиці, частіше карає, ніж заохочує, не оцінює персонально внеску працівника у спільну діяльність - тим самим він сприяє формуванню психологічного клімату в колективі зі знаком "мінус". І основним наслідком цього є зниження продуктивності праці, погіршення якості виконуваної продукції.

Погано згуртована група: властивості

Таку групу характеризують песимізм, дратівливість. Нерідко члени колективу нудьгують, їм відверто не подобається їхня робота, оскільки вона не викликає інтересу. У кожного з працівників присутній острах зробити помилку, справити неналежне враження, ворожість. Крім цієї ознаки, яка є очевидною, є й інші особливості несприятливого морально-психологічного клімату в колективі:

 • У колективі немає норм справедливості і рівності. Завжди помітно поділ на "привілейованих" і тих, ким нехтують. До слабких у подібному колективі ставляться з презирством, вони нерідко піддаються висміюванню. Новачки в такій групі відчувають себе зайвими, до них нерідко проявляється вороже ставлення.
 • Не в пошані чесність, працьовитість, безкорисливість.
 • Переважно члени групи виявляють пасивність, а деякі відкрито прагнуть відокремитися від інших.
 • Успіхи або ж невдачі співробітників не викликають співчуття, а нерідко і стають предметом відкритої заздрості або ж зловтіхи.
 • У такій групі можуть існувати дрібні угруповання, які відмовляються від співпраці між собою.
 • У проблемних ситуаціях колектив нерідко виявляється не в змозі об 'єднатися для вирішення проблеми.

Тривожні "дзвіночки" негативних змін

Однак необхідно враховувати, що рідко коли сприятливий психологічний клімат у колективі стає негативним стрибкоподібно. Найчастіше цьому передують деякі спочатку непомітні зміни. Точно також, як і людина повинна пройти якусь прикордонну смугу, перш ніж перетвориться з законослухняного члена суспільства на злочинця, в робочому колективі спочатку намічаються якісь тенденції. Назріванню негативних настроїв притаманні такі характеристики:


 • Приховане непокора наказам керівництва або ж неточне виконання вказівок.
 • "Збіговиська" в робочий час. Замість того, щоб займатися справою, співробітники спілкуються, грають у нарди - словом, вбивають час.
 • Чутки і плітки. Нерідко цю особливість приписують жіночим колективам, проте стать співробітників не є виправданням - чутки неминучі там, де їм нічим зайнятися.
 • Недбале ставлення до техніки.

"Цап-відбувайло" - наслідок надмірної авторитарності

Якщо керівник групи (будь то робочий колектив, студентський потік або ж шкільний клас) дотримується виключно авторитарного стилю, це може позначитися на кожному з членів негативним чином. Страх покарання, своєю чергою, призводить до появи "цапів-відбувайлів". На цю роль у більшості випадків вибирається людина (або навіть група людей), які ніяким чином не винні в проблемах колективу, проте якимось чином відрізняються від інших. "Цап-відбувайло" стає жертвою нападок і агресії.

Дослідники підкреслюють, що наявність такої мішені для агресії є лише тимчасовим способом для групи позбутися напруги. Коріння проблеми залишаються незачепленими, і коли "цап-відбувайло" покине групу, його місце займе інший - і цілком можливо, що це буде один з членів колективу.


Як можна визначити атмосферу в групі?

Є кілька критеріїв, за якими можна провести оцінку психологічного клімату в колективі:

 • Плинність кадрів.
 • Рівень ефективності праці.
 • Якість виробленої продукції.
 • Кількість прогулів і запізнень окремо взятих працівників.
 • Кількість претензій і скарг від клієнтів компанії.
 • Терміни виконання роботи.
 • Акуратність або ж недбалість у процесі поводження з робочим оснащенням.
 • Частота перерв протягом робочого дня.

Як поліпшити відносини в колективі

Провівши оцінку особливостей атмосфери в колективі, можна визначити ті слабкі місця, які необхідно скорегувати. Можливо, доведеться провести деякі кадрові перестановки. Створення психологічного клімату в колективі - це завдання кожного відповідального керівника. Адже нерідко продуктивність праці падає, коли співробітники психологічно несумісні між собою або ж у когось із працівників є така особистісна властивість, як банальна тяга до створення конфліктних ситуацій.

Після того, коли очевидні проблеми усунені, слід перейти до зміцнення зв 'язків між співробітниками, проводячи спеціальні заходи в неробочий час. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі може бути тривалим процесом. Однак така стратегія дозволяє зняти напругу, а також допомогти працівникам перейти з рівня суто ділової взаємодії на дружню.


Також поліпшенню психологічного клімату в трудовому колективі сприяє і проведення спільних робочих проектів. Наприклад, це може бути проведення "мозкових штурмів". Нерідко ефективними бувають і спеціальні робочі заходи, в рамках яких повинні співпрацювати працівники різних відділів.

Особливості робочої атмосфери в середовищі вчителів

Окрему увагу слід приділити питанням психологічного клімату в педагогічному колективі. Дана сфера завжди є стресогенною, і робоча атмосфера нерідко є одним з факторів, що визначають ефективність діяльності педагога. Згуртування педколективу завжди відбувається в рамках виконання будь-якого спільного завдання, діяльності - насамперед, суспільної, педагогічної. У таких заходах кожен з учителів має отримати можливість реалізувати свої творчі здібності.

Звичайно, проведення методичних днів або творчих зустрічей педагогів нерідко потребує додаткових часових витрат, однак подібні заходи надовго залишаються в пам 'яті педагогів як яскраві і незабутні події.

Як викладачеві формувати атмосферу в класі?

Багатьом педагогам доводиться займатися формуванням психологічного клімату класного колективу. Це досить непросте завдання, проте його виконання сприяє досягненню найактуальніших завдань виховання. Діти в згуртованому класі отримують безцінний досвід міжособистісної взаємодії, співпраці, відповідальності. Виділяють такі методи формування позитивної атмосфери в класі:

 • Включення в повсякденний навчальний процес різних видів мистецтва.
 • Ігри.
 • Загальні традиції.
 • Активна позиція викладача щодо класу.
 • Створення різних ситуацій, в яких клас міг би переживати значущі для колективу події.

Як визначити особливості моральної обстановки в групі?

Є чимало способів дізнатися про те, які особливості психологічного клімату в колективі. Методики, розроблені з цією метою, дозволяють отримати уявлення про те, що відбувається в групі. Найпростіший спосіб - це роздати членам групи листівки з наступним опитувальником (при бажанні він може бути і анонімним):

 • Чи подобається вам та робота, яку ви виконуєте?
 • Чи є у вас бажання її змінити?
 • Якщо припустити, що в даний час вам би довелося зайнятися пошуком роботи, зупинили б ви вашу увагу на теперішньому місці?
 • Чи є для вас робота цікавою? Чи вона досить різноманітна?
 • Чи влаштовує вас технічне оснащення на робочому місці?
 • Чи є оплата праці задовільною?
 • Що б ви хотіли змінити в організації спільної роботи?
 • Як ви оцінюєте атмосферу в колективі? Чи вона є дружньою, шанобливою, довірливою? Або, навпаки, присутня заздрість, напруженість, недовіра і безвідповідальність?
 • Чи вважаєте ви своїх колег професіоналами високого класу?
 • Чи користуєтеся ви повагою з їхнього боку?

Вивчення психологічного клімату колективу дозволяє вчасно вжити необхідних заходів щодо його поліпшення, а значить, і підвищення продуктивності праці. Поява негативних симптомів свідчить про те, що колектив "хворий". Однак якщо вчасно звернути увагу на ці сигнали, робочу атмосферу можна налагодити і навіть багато в чому поліпшити.