Основні принципи кредиту, сутність і функції

 Походження терміну "кредит" має кілька трактувань. Одні фахівці вважають його похідним від латинського credit (у перекладі "він вірить"), інші, від creditum (позика, борг). Насправді кредит - це рух позичкового капіталу, або позика в грошовій або товарній формі. Поняття і практика кредитування існувала ще кілька тисячоліть тому в натуральній і грошовій формах. Обидві ці форми кредитів розвивалися паралельно, набуваючи своїх масштабів і значення.


Розглянемо коротко сутність, і функції, і принципи кредиту, що вони представляють на практиці. Стійко і незмінне поняття про сутність кредиту, яке позначає економічні відносини між кредиторами і позичальниками з питання поворотного руху грошової вартості або вартості в товарній формі.


Суб 'єктами у кредитних відносинах виступають юридичні особи або дієздатні громадяни: кредитори - особи, які передають вартість у тимчасове користування, а позичальники отримують кредит і зобов 'язані його повернути в умовлений термін. На сучасному рівні організації товарно-грошових відносин суб 'єкт може одночасно виконувати функції кредитора і позичальника, наприклад, банк. Об 'єкт кредитної угоди - це позичені цінності в грошовому і товарному вигляді, передані позичальнику кредитором з подальшим поверненням.

Існує дві основних функції кредитування в сучасних умовах: перерозподільна та функція заміщення операцій з готівкою безготівковими кредитами. За допомогою перерозподільної функції грошові та товарні кошти, що належать одному економічному суб 'єкту, передаються у користування іншому економічному суб' єкту на певний час з умовою повернення, строковості та платності.

Функція заміщення полягає у створенні на основі кредиту платіжних коштів, при використанні яких спостерігається ефект економії витрат обігу. Вищеназвана функція з 'явилася внаслідок специфічної організації сучасних грошових оборотів з переважанням у них безготівкової форми проведених розрахунків. Зберігаючи гроші в банках, клієнт таким чином вступає з останніми в кредитні відносини і створює можливість проведення кредитних операцій у вигляді банківських записів, замість використання готівкових коштів.

У процесі кредитних відносин застосовуються основні принципи кредиту, до них належать терміновість і поворотність, матеріальна забезпеченість, цільовий характер, платність.

  • Повернення кредиту передбачає своєчасне повернення отриманої позики після завершення користування нею.

  • Строковість кредиту обумовлює терміни, в які позика повинна бути повернута позичальником, вони фіксуються в кредитному договорі або іншому рівноцінному документі. Внаслідок порушення позичальником зазначених термінів кредитор має право застосувати до нього економічні санкції.
  • Платність кредиту - це прибуток, отриманий від користування кредитом і розподілений між кредитором і позичальником у вигляді кредитного відсотка. За допомогою цього принципу позичальник не тільки повертає кредит, отриманий у банку, а й платить за право його використання.
  • Забезпеченість кредиту - позика надається під заставу або під фінансову гарантію. Таким чином забезпечується захист інтересів кредитора у разі порушення позичальником прийнятих за кредитом зобов 'язань.
  • Цільовий характер кредиту - передбачає використання кредитних коштів в конкретних цілях, визначених кредитним договором.

Крім цих основних, є й інші принципи кредиту. Так диференційований характер передбачає різний підхід кредитних організацій до потенційних позичальників різних категорій.


Безумовно, взяти і використовувати кредитні кошти позичальник може, і не знаючи основоположні принципи кредиту і правила функціонування цього фінансового інструменту. Однак відсутність інформації здатна спричинити непередбачені витрати і різноманітні непорозуміння. Щоб впевнено і безпечно скористатися економічним благом - кредитуванням, необхідно володіти основною інформацією. Дізнавшись принципи кредиту, ви зможете заздалегідь розрахувати власні можливості і вступити в законні відносини з банком, не несучи величезних втрат і відчуваючи себе впевнено в завтрашньому дні.