Міжнародний лізинг

Міжнародний лізинг передбачає здійснення лізингової операції у разі, коли домовляються сторони, лізингодавець і лізингоодержувач, резиденти різних держав, причому без обмеження кількості країн, залучених до операції.


Особливе поширення отримав механізм продажів обладнання, виробленого підприємством-лізингодавцем. Подібна угода досить вигідна для обох сторін: лізингодавець реалізує свою продукцію, а лізингоодержувач має можливість отримати його за нижчою вартістю, оскільки може залучити фінансування з нижчими відсотками, ніж у себе в країні.


З чого випливає, що міжнародний лізинг дозволяє використовувати сприятливий податковий режим, встановлений в тій чи іншій країні, тобто це свого роду експортування податкових пільг з країни в країну (лізингодавець - лізингоодержувач).

Аналізуючи світовий досвід, можна сказати, що лізинг в Європі став вже невід 'ємною частиною розвитку і стабілізації економіки багатьох її країн. Обсяг лізингу в них зростає значно більшими темпами, ніж приріст приватних капіталовкладень, здійснюваних у виробництво машин і устаткування і машин.

Міжнародний лізинг включає в себе:

 • прямий лізинг, коли орендну угоду укладають між собою юридичні особи різних країн;
 • непрямий лізинг, коли орендар і орендодавець - юридичні особи однієї країни, але капітал орендодавця належить частково іноземним фірмам, або, якщо орендодавцем є дочірня фірма іноземної ТНК.

Прямий закордонний лізинг підрозділюють у свою чергу на:

 • експортний, коли куплене у національної фірми обладнання лізингова компанія надає орендарю за кордон;
 • імпортний, коли вітчизняному орендарю орендодавець надає обладнання, куплене в іноземної фірми.

Лізинг і його види


Види лізингу визначають залежно від:

- ставлення до орендованого майна;

- типу фінансування лізингової угоди;

- типу лізингового майна;

- складу учасників лізингової операції;


- ступеня окупності взятого лізингового майна;

- сектору ринку;

- відношення до податкових,

- амортизаційним та митним пільгам і преференціям;

- порядку лізингових платежів.

Міжнародний лізинг, як і будь-який інший, ділять по відношенню до лізингового майна на:


 • чистий - лізингоодержувач приймає витрати з обслуговування лізингового майна на себе і лізингодавцю переводить чисті платежі;
 • "мокрий" або повний - витрати з обслуговування лізингового майна приймає на себе лізингодавець; як правило, вони використовуються самими виробниками обладнання; він один з найбільш дорогих за вартістю;
 • частковий (частковий набір послуг), коли лізингодавець виконує тільки деякі функції з обслуговування предмета лізингу.

За типом фінансування лізинг ділять на:

 • строковий, у разі одноразової оренди майна;
 • поновлюваний (револьверний), коли після закінчення першого терміну лізинговий договір продовжують на наступний період; об 'єкт лізингу при цьому через певний проміжок часу за бажанням лізингоодержувача або залежно від зносу може бути замінений на більш досконалі нові зразки.

Залежно від виду майна розрізняється лізинг:


 • рухомого майна, типу техніки, обладнання, суден, автомобілів, літаків тощо, як нового, так і колишнього у вжитку;
 • нерухомості, наприклад, будівлі, споруди.

Лізинг підрозділюють ще за ступенем окупності:

 • з повною окупністю (або досить близькою до повної), якщо повна амортизація майна (або досить близька до повної) відбувається за термін дії договору з лізингу і, відповідно, лізингодавцю виплачується вартість майна повністю;
 • з неповною окупністю, коли за термін дії одного договору з лізингу відбувається лише часткова його амортизація і, відповідно, окупається лише її частина.

Існує ще одна форма прямого лізингу - поворотний лізинг, коли предмет лізингу продається постачальником лізингової компанії, що здає назад цей предмет його колишньому постачальнику в лізинг.