Кредитна лінія: основні переваги даної форми запозичення

У стандартному розумінні термін "позичка" сприймається як разова видача деякої суми грошових коштів позичальнику з подальшим поверненням їх з урахуванням відсотків, які виступають платежем за користування наданими ресурсами. Однак останнім часом у банківській практиці широке поширення отримала така форма запозичення, як кредитна лінія. Вона передбачає укладення договору між кредитною установою і підприємством, на підставі якого клієнт бере не всю суму цілком, а окремими частинами або траншами.


Таким чином, кредитна лінія дає керівнику фірми можливість періодично заповнювати тимчасову нестачу фінансів на здійснення основної діяльності. При цьому виключається необхідність кожен раз підписувати нову угоду на отримання чергової позики. Комерційним банкам така форма кредитування також корисна, адже дозволяє розширити клієнтську базу, що значно збільшує прибуток. На основі двосторонньої домовленості банк встановлює кредитний ліміт. Це гранична величина коштів, які можуть бути видані конкретному позичальнику в загальній сумі. Нерідко лімітування піддається і розмір траншу.


Варто зазначити, що кредитна лінія доступна не тільки комерційним підприємствам, а й фізичним особам. Наприклад, практично будь-який громадянин може подати відповідну заявку на отримання позики у такій формі на ремонт власного житла, особливо у разі, якщо розрахунки з підрядниками здійснюються у безготівковій формі. Комерційні банки щодня відкривають кредитні лінії окремим громадянам або юридичним особам у вигляді оформлення та видачі пластикових карток.

При більш глибокому аналізі даного банківського продукту, можна виділити три основних види:

  • невідновлювальна лінія;
  • відновлювана;
  • змішана.

Перший тип передбачає встановлення суворого ліміту коштів, які можна видати клієнту. Як правило, банк самостійно встановлює граничну величину для кожного конкретного позичальника, ґрунтуючись на оцінці фінансового стану підприємства та платоспроможності клієнта. Якщо ж клієнт використовував доступну йому суму і потребує додаткової допомоги, то для отримання чергового кредиту йому доведеться подавати заявку і складати нову угоду. Відновлення цієї лінії кредитування не допускається, навіть з урахуванням повного погашення заборгованості по всіх траншах.

У зв 'язку з цим можна зробити висновок, що для комерційних організацій вигідніша поновлювана кредитна лінія. У даному випадку визначається ліміт загальної суми, але можна використовувати будь-яку кількість траншів в межах загального розміру кредиту. Якщо ж позичальнику буде потрібно додаткове кредитування, він зобов 'язаний виплатити попередню суму боргу і відсотки за використання коштів. Тільки після цього він може претендувати на відновлення лінії.

Змішана форма означає, що лімітуванню підлягає і загальна величина кредиту, і сума кожного траншу. При цьому клієнт може використовувати будь-яку кількість траншів за певний період часу, але тільки в межах встановлених величин.