Контракти, види контрактів. Поняття і види контрактів

Державою створюються всі умови, щоб громадянами повною мірою здійснювалися права на працю з гарантією рівних можливостей при виборі професії. Також з його боку докладається максимум зусиль для реалізації програм професійно-технічного навчання, підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб суспільства. Як усі господарські, і трудові відносини регулюють відповідні контракти. Види контрактів такого типу можуть відрізнятися за своєю суттю, про що і піде мова в цій статті.

Контракти - угоди, які формально визнавалися цивільним правом із забезпеченням позовного захисту. Система контрактів завжди мала замкнуту структуру, до якої не допускалися жодні інші угоди без визнання цивільним правом. Зазначені угоди не мали юридичного характеру, проте сучасним правом все-таки допускаються іноді відступи.


Трохи історії

Римське право договірного характеру належить до механізмів першого всесвітнього правового товариства товаровиробників. Договірні контракти - види контрактів, що служили досить надійним інструментом, за допомогою якого здійснювалася досить жорстока експлуатація нижчої верстви населення. При цьому такі договори були головною правовою формою, що відповідає за проведення величезного товарообігу і господарського життя Стародавнього Риму.

З розвитком товарних відносин такого правового впливу піддавалися абсолютно всі відносини: торгові, економічні тощо. Саме у римлян контракти (види контрактів) набули певного системного вигляду, який забезпечував надійну основу будь-яких відносин ділового характеру. Римські контракти є результатом тривалого розвитку, а також вдумливого і копіткого аналізу з відбором необхідної практики преторів.

Сучасні договірні відносини та контракти

Види контрактів представлені здійсненими операціями в двосторонньому порядку, де повинна бути виражена воля як однієї, так і іншої сторони. Основним напрямком при укладанні договорів має бути визначення, внесення змін або остаточне припинення як прав, так і обов 'язків. При вираженні волі обох сторін у контракті вона є проявом обопільної згоди.

Таким чином, контракти - угода від двох і більше осіб, що стосується вчинення певної дії або утримання від її вчинення.

Види трудових контрактів

Як уже згадувалося вище, крім укладення договорів між суб 'єктами господарювання (контрагентами), існують і контрактні відносини між працівниками та підприємством, закріплені трудовим контрактом.


Отже, трудовий договір є угодою між власником суб 'єкта господарювання (підприємством) і працівником, за якою останній зобов' язується якісно виконувати визначену цією угодою роботу, підпорядковуватися внутрішньому розпорядку. В обов 'язки підприємства входить своєчасна виплата заробітної плати та забезпечення безпечних умов праці, необхідних для роботи, передбачених чинним законодавством, угодою сторін і колективним договором.

У якій формі оформляються контракти?

Поняття і види, наприклад, трудових договорів коротко вже викладені в даній статті. Однак необхідно внести такі уточнення.

Основна форма укладення трудового договору - письмова. Дотримання саме такої форми обов 'язкове при:

 • організованому прийомі співробітників;
 • укладанні трудових договорів на підприємствах, які знаходяться в районі з особливими геологічними та географічними умовами, а також умовами з підвищеним ризиком для здоров 'я;
 • укладенні контракту;
 • наполяганні працівниками на укладанні трудових договорів саме у письмовій формі;
 • укладенні договорів з неповнолітніми громадянами.

Укладаючи трудовий договір, громадянин обов 'язково пред' являє паспорт або документ, що посвідчує особу, документ про освіту та трудову книжку. Якщо ж у здобувача це перше місце роботи і трудова книжка відсутня, то в переліку наданих документів знаходиться паспорт і диплом про освіту.

Обов 'язки підприємства

До обов 'язків суб' єкта господарювання перед укладенням трудового договору входить:


 • роз 'яснення працівникові його прав та обов' язків, інформування його про умови праці під розписку, а також наявність на передбачуваному робочому місці шкідливих і небезпечних факторів виробничого значення, його прав на використання пільг і компенсацій за роботу в цих умовах згідно з чинним законодавством та колективним договором;
 • ознайомлення працівника з правилами трудового розпорядку внутрішнього значення та колективного договору;
 • визначення працівнику робочого місця із забезпеченням його необхідними засобами;
 • інструктаж співробітників з техніки безпеки, а також гігієни праці та протипожежної охорони.

Форми трудових договорів

Види договорів (контрактів) з працівниками підрозділюються залежно від терміну їх дії, а саме на:

 • безстрокові, що укладаються на невизначений термін;
 • строкові, що укладаються на встановлений строк за погодженням сторін;
 • тематичні, що укладаються на виконання певної роботи.

Строковий трудовий контракт укладається при встановленні трудових відносин на конкретний проміжок часу з урахуванням особливостей майбутньої роботи або умов її виконання, а також інтересів працівників у разі, передбаченому чинним законодавством.

Також законодавством про працю передбачено укладення трудових контрактів про сезонну та тимчасову роботу.

Інші види контрактів

Існують, крім зазначених, ще й певні види державних контрактів. Дана взаємодія державних органів із суб 'єктами господарювання підтверджується відповідними договорами, виконання яких здійснюється на благо конкретної країни.