Інвентаризація майна на підприємстві

Проводиться інвентаризація майна підприємства на підставі наказу керівника, в якому зазначається вид інвентаризації, комісія та строки її проведення. 


Якщо проводиться повна інвентаризація майна, то перевірці піддаються:


 основні засоби

 матеріали

нематеріальні активи

господарський інвентар

фінансові вкладення


незавершене виробництво

грошові кошти

грошові документи

готова продукція

товари


цінні папери

майно, яке віддано в переробку, взято в оренду або на відповідальне зберігання

Тобто, інвентаризація майна проводиться завжди за місцем його знаходження та місцем роботи матеріально-відповідальної особи і обов 'язково в її присутності. В обов 'язковому порядку проводять інвентаризацію при зміні матеріально-відповідальної особи в день передачі справ, при фактах розкрадання або псування, при звільненні керівника бригади при колективній матеріальній відповідальності групи осіб, при ліквідації підприємства перед подачею ліквідаційної звітності, при реорганізації підприємств до складання розділового балансу, при передачі майна в оренду, після аварій або пожежі.

Комісія у своїй роботі керується нормативними документами, в тому числі використовує методичні вказівки щодо інвентаризації майна, в яких написано про те, як проводити інвентаризацію та правила оформлення документації. 

До інвентаризації підзвітні та матеріально-відповідальні особи дають розписку про те, що всі документи здані в бухгалтерію, всі надійшли цінності поставлені на прихід, а вибулі - списані.

 У процесі перевірки складаються описи в двох примірниках, в яких описуються фактично наявні цінності. На останній сторінці на порожніх рядках ставлять прочерк, підбивають кількісні підсумки, підписують описи всі члени комісії, і після затвердження керівником підприємства описи передаються в бухгалтерію. У процесі їх заповнення не допускається виправлень, підчисток, всі найменування переписуються в кількісному вираженні в тих одиницях виміру, в яких враховуються в обліку. При виявленні помилки, рядок закреслюється, вище пишеться правильна інформація, яка завіряється всіма членами комісії та матеріально-відповідальною особою.


Коли інвентаризація майна закінчена, матеріально-відповідальні особи дають розписки про те, що записи в описах зроблені вірно, в їх присутності, претензій до перевіряючих членів комісії вони не мають, а саме майно прийняли на відповідальне зберігання.

Проведені інвентаризації важливі для правильного обліку на підприємстві, але проводиться інвентаризація як метод бухгалтерського обліку щомісяця на перше число місяця за грошовими коштами в касі, і щорічно за основними коштами. На що слід звертати особливу увагу при проведенні вибіркових інвентаризацій? Так при інвентаризації основних засобів звертають увагу на технічні та експлуатаційні характеристики об 'єкта. Коли інвентаризують будівлі, то перевіряють документи, що підтверджують власність підприємства, чи є документи на оренду земельної ділянки під об 'єкт нерухомості. 


 При інвентаризації обладнання і транспорту перевіряють наявність технічного паспорта заводу - виробника, вказують рік випуску і потужність двигуна. В окремих описах орендованих основних засобів, які складаються у трьох примірниках, зазначають строк закінчення оренди.

Якщо виявляються невраховані основні засоби, то складається акт оцінки, залежно від технічного стану об 'єкта, враховується знос, і припадають вони за ринковою вартістю. При подальшій непридатності основних засобів на підприємстві складається акт для подальшого списання, і ці основні засоби заносяться в окремий інвентаризаційний опис.

Інвентаризація майна інших категорій має теж ряд особливостей. Наприклад, інвентаризація грошових коштів по касі та цінних паперів проводять одночасно. При цьому зазначаються не тільки номери, серії та сума цінних паперів по кожному емітенту, а й строки гасіння, номінальну та фактичну вартість кожного цінного паперу. Коли проводиться інвентаризація грошових коштів у дорозі, перевіряють квитанції банку та супровідні відомості зданої виручки. При інвентаризації грошових коштів у касі, одночасно перевіряються і всі грошові документи: касову книгу, прибуткові та видаткові ордери, звіти касира.