Бюджет інвестиційний: поняття, структура, фінансування і витрати

Всі проекти, які реалізує комерційне підприємство, поділяються на поточні та інвестиційні. Обидва види мають принципові відмінності. На поточних проектах компанія заробляє прибуток. Інвестиційна діяльність спрямована на розвиток нових проектів і дозволяє отримувати прибуток виключно в довгостроковій перспективі. За умови, що проект виявиться успішним і дозволить не тільки компенсувати початкові витрати, але і стане джерелом додаткового прибутку.


Кожна компанія, яка займається комерційною діяльністю, може розвивати нові проекти, які вимагають інвестицій. Щоб здійснювати контроль за рух грошових коштів, спрямованих на розвиток нового проекту, створюють окремий бюджет. Він має назву інвестиційний. Давайте дізнаємося детальніше, що ховається за цим економічним терміном.


Інвестиційний бюджет містить інформацію про розподіл фінансових ресурсів за встановленими періодами, які виділяє керівництво або сторонні інвестори для реалізації проекту. Погодьтеся, не варто детально пояснювати, для чого потрібен контроль коштів. Просто уявіть, що буде, якщо знехтувати цією інформацією.

Інвестиційний бюджет включає в себе графік оплати первинних витрат, які потрібні для організації нового бізнесу. Цей документ детально показує розподіл капіталовкладень, а також деякі інші витрати. Це ліцензування, стартова реклама, сертифікація, оформлення інших дозвільних документів тощо. Незалежно від сфери діяльності компанії даних витрат не уникнути.

Інвестиційний бюджет виділяють в окрему категорію. Це дозволяє ефективно розвивати нові проекти. Тільки уявіть, що в компанії немає поділу на поточну та інвестиційну частину бюджету. Це вкрай незручно, оскільки призводить до постійної плутанини, не дозволяючи чітко розуміти обсяг грошових коштів, спрямованих на розвиток проекту.

Практика доводить, що інвестиційні проекти потребують окремих бюджетів і не менш пильної уваги, ніж поточна діяльність підприємства. Якщо із загальних витрат не виділяти кошти на нові проекти, буде вкрай складно їх не тільки контролювати, а й планувати.

Потрібно також розуміти, що інвестиційні витрати можуть зростати, але при цьому їх неймовірно складно відстежувати в загальному бюджеті. Це пов 'язано з тим, що подібні витрати не відображаються безпосередньо в категорії поточних витрат. Також вони не впливають на поточний прибуток. Якщо оцінювати інвестиційні витрати за фактом вчинення, вносити коригування буде вкрай складно. Це неприпустиме марнотратство для підприємства. Ось чому фінансово-інвестиційний бюджет виділяють в окрему категорію. Це цілком виправдано з позиції економії і планування коштів.


Інвестиційний бюджет неодмінно повинен включати в себе всі витрати, які здійснюються з метою розвитку проекту. Однак у даному випадку будь-які витрати здійснюються з метою придбати фінансовий або фізичний капітал, який надалі приноситиме прибуток. Тобто, як правило, будь-які витрати в інвестиційній діяльності - це не порожнє витрачання коштів, а вкладення.

Наприклад, у випадку з відкриттям класичного бізнесу, витрати неодмінно складатимуться з усіх видів витрат, які потрібні для організації діяльності. Це може бути оренда приміщення, закупівля товарів, винайм персоналу тощо.

Як ви розумієте, бюджет інвестиційних витрат повинен містити всі види витрат, які будуть потрібні для запуску проекту. Однак у довгостроковій перспективі вони будуть приносити підприємцю прибуток.

Потрібно розуміти, що інвестиційна діяльність - це не завжди витрати. Наприклад, продаж активів може приносити прибуток. Ось чому бюджет інвестиційного проекту повинен включати в себе не тільки витрати, але і доходи. Джерелом прибутку можуть бути відсотки від довгострокових фінансових вкладень, включаючи участь в капіталі сторонніх фірм. Також до цієї категорії відносять повернення фінансових вкладень тощо.

Бюджет інвестиційних витрат у формі капітальних вкладень володіє відносно простою структурою і складається з двох частин. Про що конкретно йдеться? Це бюджет витрат і бюджет фінансування. Це дві основні категорії, яку в поєднанні формують витрати підприємства на розвиток нового проекту.


Кошти бюджету на інвестиційний проект не виникають самі по собі. Підприємству, як правило, доводиться розшукувати джерела, які дозволять розвивати новий проект.

Давайте про них поговоримо детальніше.

Перш за все, ви повинні знати, що всі джерела фінансування поділяють на дві великі категорії. Власні кошти і позикові.

До власних засобів належать такі види:

 • Нерозподілений прибуток.
 • Амортизаційні відрахування.
 • Фінансування з боку акціонерів. Це може бути емісійний дохід, а також внески засновників.

До позикових коштів відноситься більша кількість потенційних джерел фінансування. Давайте їх перерахуємо.

До комерційних джерел належать такі:


 • Банківські кредити.
 • Позики фізичних та юридичних осіб.
 • Лізинг.

Також позикові кошти можуть бути державними. До них належать:

 • Субсидія.
 • Відстрочення податкових платежів.
 • Планування.

Бюджет інвестиційного фінансування потребує ретельного планування. Без цього неможливе ефективне управління коштами, які спрямовані на розвиток проекту.


Інвестиційні бюджети проектів розвитку складають тимчасові робочі групи, які створюються не тільки для планування, а й для подальшої реалізації. В обов 'язковому порядку серед інших фахівців залучають економіста з інвестицій. Якщо компанія розвиває кілька проектів, у ній може працювати відразу кілька таких економістів.

Загальні інвестиції планує економіст з бюджетування ПЕО. За основу приймається бюджет закупівель на офісні меблі, а також технічні пристрої. Тобто в даному випадку мова йде про інвестиції в закупівлю меблів та офісної техніки, які не списуються як витрати, а перетворюються на деяку частину активів компанії.

Бюджети формуються в кілька етапів. Це досить непростий процес, який не здійснюється швидко.


 • Насамперед, складають бюджети окремих проектів. Це важливо, щоб забезпечити ефективне управління коштами.
 • Далі здійснюють узагальнення в рамках довгострокового інвестиційного бюджету.
 • Проекти планують за часом.
 • Здійснюють деталізацію кожного проекту в рамках поточного звітного періоду.

Це важливий етап у всьому процесі. Дані дії здійснюють керівники фінансової дирекції, а також виконавчий директор і керівник тимчасової групи, яка здійснювала розробку.

На етапі узгодження приймають попередні рішення щодо того, які проекти будуть включені в підсумкові бюджети, а які будуть відкладені на більш пізній період або реалізовані більш повільними темпами, ніж планувалося спочатку. Це пов 'язано з тим, що фінансування проектів, як правило, обмежене, відповідно, підприємство не має можливості реалізувати все відразу.

Дана процедура проводиться на рівні генерального і виконавчого директорів. Також участь беруть керівники фінансової дирекції. Якщо на підприємстві присутня посада директора з розвитку, він також бере участь на етапі узгодження та затвердження бюджету інвестицій.

До періоду початку попереднього затвердження рекомендується спланувати поточну діяльність підприємства. Це дозволяє найбільш конкретно оцінити обсяг фінансування, який може бути спрямований на інвестиції. Крім того, важливо знати, яку частину проекту вдасться фінансувати власними коштами, а також в якому розмірі належить залучати позиковий капітал. Тільки ретельні розрахунки дозволяють здійснювати ефективну діяльність.

Це основна інформація, яка безпосередньо стосується інвестиційних бюджетів. Потрібно розуміти, що у кожної компанії можуть бути різні типи інвестиційних проектів. Наприклад, типові і унікальні. Деякі компанії застосовують власні критерії, виробляючи класифікацію проектів. Наприклад, проект розвитку реалізується хоча б одного разу протягом року, він вважається типовим.

Навіть якщо підприємство здійснює всього один проект, потрібно зібрати про нього якомога більше інформації, чітко усвідомлюючи цілі запуску і плановані результати, а також скласти інвестиційний бюджет. Адже без фінансування жоден проект не вдасться реалізувати. Більш того, багато залежить від обсягу грошових коштів, які здатне виділити підприємство. Це безпосередньо впливає на швидкість реалізації інвестиційного проекту. Чим більше фінансування виділяє компанія, тим з більшою швидкістю вдається реалізувати затверджений проект.