Бухгалтерський облік на підприємстві: проведення інвентаризації

Проведення інвентаризації на підприємстві можна порівняти з генеральним прибиранням будинку. Адже часто буває так, що коли ми наважуємося навести порядок на далеких полицях шаф, знаходимо якісь старі і забуті, а, можливо, і втрачені речі. Так відбувається і на підприємстві. Оскільки в процесі виробництва цінності можуть переміщатися, то в результаті може відбутися плутанина - що де знаходиться (за основним засобом документально закріплено одне місце розташування, а фактично воно знаходиться в іншому місці). Проведення інвентаризації має на меті виявлення відповідності або відмінностей фактичних даних від облікових. Тобто потрібно перевірити, чи всі матеріальні цінності дійсно фактично присутні чи ні.


Періодичність інвентаризації визначається керівником підприємства. Його ж наказом визначаються дати та строки її проведення, склад комісії, тобто перелік осіб, які будуть її здійснювати.


Перевірка основних засобів - один з важливих етапів інвентаризації на підприємстві, оскільки їх вартість може займати значну частину його активів. Вона передбачає процес огляду основних засобів, підрахунку їх фактичної кількості, внесення даних про їх експлуатаційні якості, інвентарний номер і фактичну кількість в інвентаризаційну відомість.

Проведення інвентаризації має здійснюватися комісією, що складається з добре обізнаних фахівців, які зможуть оцінити фізичний стан основного засобу, ступінь його зносу, серйозність поломки і так далі. Перед початком інвентаризації потрібно забезпечити наявність на кожній одиниці об 'єкта інвентарного номера. Слід зазначити, що всі вони повинні належати підприємству на правах власності, оренди або перебувати на відповідальному зберіганні, що обов 'язково має бути документально підтверджено.

Як правило, в процесі інвентаризації знаходять відхилення фактичних даних від облікових. Причому це можуть бути як недостачі, так і надлишки в якості виявлених, але не відображених у бухгалтерському обліку об 'єктів. Вони повинні бути оприбутковані на баланс підприємства за ринковою вартістю, їх знос визначається фахівцями, і його сума також відображається у відповідних актах. Якщо комісією встановлено, що основний засіб зазнав будь-якої ремонт або модернізацію, а в обліку це не відображено, то в інвентаризаційному описі повинна знайти місце інформація про це.

Проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві допоможе виявити, чи є якісь об 'єкти, що вийшли з ладу. У цьому випадку в окремому описі відображаються відомості про те, коли об 'єкт був введений в експлуатацію і в результаті чого вийшов з ладу.

Проведення інвентаризації супроводжується складанням викривальної відомості, в якій відображаються відмінності фактичних даних про стан основних засобів з обліковими даними. Також визначаються причини недостач, їх винуватці, складаються відповідні акти. Потім наказом голови підприємства визначається, якими будуть способи погашення недостач.


Для керівника проведення інвентаризації є дуже важливим показником стану обліку та контролю на підприємстві, а також заходом попередження крадіжок і порушень. Тому для підтримки порядку в місцях зберігання та використання матеріальних цінностей рекомендується проводити раптові або позапланові такі процедури.