Автоматизовані банківські системи

Жорстка ринкова конкуренція в комбінації зі збільшеними вимогами клієнтів змушує банки здійснювати перевірку своїх технологій на ступінь відповідності духу часу, а також займатися переглядом прийнятої стратегії в галузі інформаційних технологій, враховуючи реальне досягнення цілей і завдань, поставлених перед окремо взятим закладом.


Автоматизовані банківські системи потребують регулярної модифікації або повної заміни, що дозволить позбутися цілого комплексу проблем, пов 'язаних з їх використанням. При цьому переказ банківської системи на використання нових технологій як для великої транснаціональної установи, так і для невеликого банку в окремо взятому регіоні цілком можна порівнювати з операцією на серці. Це завдання по праву вважається одним з найбільш грандіозних, які можуть стояти перед фінансовою організацією. Її рішення здатне привести до значного прориву в діяльності, що виводить на якісно новий рівень, що дозволить банку виділитися в ряду конкурентів, або стати причиною серйозних проблем у тому випадку, якщо такий масштабний проект не буде реалізований належним чином.


Автоматизовані банківські системи повинні стати масштабованими, відмовостійкими, орієнтованими на розвиток з розрахунковим терміном, що перевищує 10 років. При меншому планованому періоді експлуатації відпадає необхідність у створенні АБС, оскільки вона не зуміє окупити свою розробку.

Автоматизовані банківські системи в умовах сучасного ринку

Банківську систему стали активно автоматизувати на початку 90-х років, коли стали з 'являтися комерційні банки. Саме в той час на російському ринку з 'явився цілий ряд компаній, готових запропонувати вже готові рішення для автоматизації діяльності подібних установ. Розвиток цього процесу став причиною того, що з 'явилася величезна кількість технологій, заснованих на систематичних принципах, які відображають найбільш важливі положення теоретичної бази, що включає цілий ряд прикордонних напрямків і дисциплін.

Банківська інформаційна система як інструмент підтримки банківського бізнесу та його розвитку формується на базі певних принципів, що вважаються основоположними:

- комплексний підхід, що охоплює широкий спектр банківських функцій, що передбачає повну їх інтеграцію;


- модульність побудови, що дозволяє легко конфігурувати системи під якесь конкретне замовлення, при цьому передбачається можливість подальшого нарощування системи;

- відкритість технологій, які повинні бути здатними взаємодіяти з різноманітними зовнішніми системами;

- гнучкість маніпулювання налаштуваннями модулів системи, а також адаптація до потреб конкретного банку та умов його роботи;

- масштабованість, яка передбачає розширення функціональних модулів та їх ускладнення в процесі розвитку бізнес-процесів, що протікають у банках;

- можливість багатокористувального доступу до системи в умовах реального часу, а також реалізація повного комплексу функцій у цільному інформаційному просторі;


- постійний розвиток і вдосконалення системи, засноване на реінжинірингу бізнес-процесів, що протікають у ній.

Автоматизовані банківські системи створюються або вибираються залежно від того, як була спланована вся інфраструктура інформаційних технологій установи. Під інфраструктурою в даному випадку можна розуміти співвідношення, сукупність і змістовне наповнення всіх складових процесу автоматизації. Крім концептуального підходу в інфраструктурі можна виділити функціональні та забезпечуючі підсистеми.

З вищесказаного має стати зрозуміло, що банківська система - це складний "організм", який функціонує відповідно до певних правил і законів, що дозволяють всій системі злагоджено працювати.