Актив і пасив - два основних поняття бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік являє собою своєрідну інформаційну систему, основним завданням якої є відображення інформації про господарську діяльність підприємства з метою її подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень. Актив і пасив є основними поняттями бухгалтерського обліку. У цій статті ми розповімо, що означають дані терміни, і чому вони настільки важливі.


Як відомо, одним з головних бухгалтерських документів підприємства є бухгалтерський баланс, в якому є розділи "актив" і "пасив". У розділі "актив" відображається все майно, яким володіє компанія - основні засоби, засоби виробництва, малоцінні предмети, гроші на рахунках і в касі, дебіторська заборгованість та інше. Всі активи є власністю підприємства і записуються в баланс після того, як проходять процедуру оцінки, що розрізняється для кожного виду майна.


Очевидно, що ніяка власність не може бути придбана безоплатно, без використання будь-яких коштів. Саме тому розділ "пасив" включає в себе всі джерела формування активів компанії. Ці джерела можна розділити на дві великі групи: капітал підприємства (суми грошей і вартість майна, надана засновниками в якості первинних вкладів) і його зобов 'язання - кредиторська заборгованість, заборгованість за розрахунками з постачальниками, органами влади і найманими співробітниками.

Тепер давайте спробуємо розібратися, чому основний документ називається саме "баланс"? Чому так важливий баланс активів і пасивів? Зрозуміти це допоможе, як не дивно, фізичний закон збереження матерії, основну суть якого можна передати фразою "ніщо не з 'являється з нізвідки і не зникає в нікуди". Стосовно бухгалтерського обліку, придбання будь-якого майна в актив має тягнути за собою відповідну зміну пасиву. Скажімо, отримання фірмою грошей в якості кредиту, з одного боку, відобразиться в статті активу "грошові кошти на рахунку", але також і в статті пасиву "кредиторська заборгованість". Якщо ж потім за ці гроші будуть придбані інші активи, наприклад, акції, то відбудеться переливання між статтями "гроші на рахунку" і "фінансові інвестиції", але актив і пасив балансу все одно будуть рівнозначні. Саме ця рівнозначність і показує, що вся звітність складена правильно і немає ніяких помилок у відображенні госпдіяльності фірми.

Таким чином, актив і пасив - це, по суті, дві сторони однієї медалі, тільки актив показує ту сторону, яка стосується лише придбання і володіння майном, а пасив - ту, яка пов 'язана з джерелом, завдяки якому фірма отримує нову власність. Дотримання рівності активів і пасивів є важливим завданням будь-якого бухгалтера, оскільки невідповідність двох розділів балансу показує, що він складений з помилкою. Знайти помилку в балансі досить просто - достатньо знайти різницю між активом і пасивом, і цю суму поділити на два. Отримана цифра і буде сумою похибки, помилково занесеною не в той розділ. Правда, даний метод ефективний лише в тому випадку, якщо допущена тільки одна помилка - в іншому випадку пошук невідповідностей може розтягнутися на довгий час, і, можливо, складання документа доведеться починати спочатку.

Ми сподіваємося, що донесли до читачів вичерпну інформацію про те, що таке актив і пасив. Пам 'ятайте, рівність двох розділів балансу є основним принципом бухгалтерського обліку та основною ознакою правильного ведення обліку на підприємстві. Бажаємо вам, щоб актив і пасив у ваших балансах завжди сходилися копійка в копійку!!!