Бухгалтерський облік на підприємстві: проведення інвентаризації

Бухгалтерський облік на підприємстві: проведення інвентаризації

Проведення інвентаризації на підприємстві можна порівняти з генеральним прибиранням будинку. Адже часто буває так, що коли ми наважуємося навести порядок на далеких полицях шаф, знаходимо якісь старі і забуті, а, можливо, і втрачені речі. Так відбувається і на підприємстві. Оскільки в процесі виробництва цінності можуть переміщатися, то в результаті може відбутися плутанина - що де знаходиться (за основним засобом документально закріплено одне місце розташування, а фактично воно знаходиться в іншому місці). Проведення інвентаризації має на меті виявлення відповідності або відмінностей фактичних даних від облікових. Тобто потрібно перевірити, чи всі матеріальні цінності дійсно фактично присутні чи ні.

Актив і пасив - два основних поняття бухгалтерського обліку

Актив і пасив - два основних поняття бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік являє собою своєрідну інформаційну систему, основним завданням якої є відображення інформації про господарську діяльність підприємства з метою її подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень. Актив і пасив є основними поняттями бухгалтерського обліку. У цій статті ми розповімо, що означають дані терміни, і чому вони настільки важливі.

Розподіл доходів та їх види

Розподіл доходів та їх види

Розподіл доходів протягом всієї світової історії був нерівним і залишається таким і сьогодні. Така ситуація обумовлена безліччю обставин як об 'єктивного, так і суб' єктивного характеру.

Складання фінансової звітності

Складання фінансової звітності

Відповідно до закону "Про бухгалтерський облік N 113-XVI" Російської Федерації, прийнятого в 2007 році, організувати на підприємстві складання фінансової звітності, що є складовою частиною бухгалтерського обліку, зобов 'язаний його керівник. Ці вимоги поширюються на всі організації та підприємства, зареєстровані на російській території.

Транспортні витрати

Транспортні витрати

Практично у будь-якого підприємства в ході його господарсько-фінансової діяльності виникає необхідність ретельно контролювати і правильно враховувати транспортні витрати. Порядок їх обліку визначається за умовами укладених договорів з покупцями та продавцями. Якщо в договорі відображено умову, що покупець самостійно компенсує всі витрати на транспортування, сума компенсації є доходом підприємства-постачальника. Оплата доставки вантажів залізничним транспортом постачальником є витратою, що зменшує оподатковувану базу. Так, при перевищенні компенсації над витратами, понесеними на доставку товарів покупцеві, у підприємства виникає податкова база для податку на прибуток.

Яку роль відіграють активи компанії у формуванні прибутку підприємства

Яку роль відіграють активи компанії у формуванні прибутку підприємства

Особисте майно компанії, яке представляється в матеріальному, грошовому або нематеріальному вираженні, називається активом. Залежно від джерел формування такі об 'єкти мають різну ліквідність. Чистими активами вважаються цінності, куплені за рахунок власного капіталу, а для придбання валових зазвичай використовуються позикові кошти.

Відновлення ПДВ

Відновлення ПДВ

Відновлення ПДВ - це процедура, що проводиться податковою службою в певних випадках. Наприклад, якщо раніше на майно або інші активи накладений ПДВ підлягав вирахуванню, то при його передачі громадським організаціям у формі товариств або кооперативів як часткового внеску або пайового вкладу податок підлягає відновленню.

Як відбувається нарахування відпускних

Як відбувається нарахування відпускних

Кожен працюючий має право розраховувати на трудову відпустку, належну йому за трудовим законодавством. Мінімальна тривалість його дорівнює 28 календарним дням, однак залежно від особливостей роботи вона може варіюватися (наприклад, у педагогів (у більшості випадків) він становить 56 днів). Відпустку співробітник підприємства або організації може отримати, якщо тільки пропрацював на ньому не менше півроку.

ООС - це що таке? Розшифрування абревіатури

ООС - це що таке? Розшифрування абревіатури

Багато скорочень є багатозначними - їх трактування залежить від контексту вживання. Приклад тому - абревіатура ООС. Давайте розберемо її значення, а також визначення розшифровок - як широко поширених, так і маловідомих.

Інвентаризація майна на підприємстві

Інвентаризація майна на підприємстві

Проводиться інвентаризація майна підприємства на підставі наказу керівника, в якому зазначається вид інвентаризації, комісія та строки її проведення. 

Платформа - це що таке?

Платформа - це що таке?

Платформа - це що таке? При вимові цього слова найчастіше виникають асоціації, пов 'язані або з залізничною платформою, або з взуттям на платформі. Потрібно зазначити, що вони відповідають дійсності, однак спектр тлумачення зазначеної лексеми набагато ширший. Детальніше про те, що це - платформа, буде розказано в статті.