Загальне поняття та види цінних паперів

Загальне поняття та види цінних паперів

     Цінні папери мають юридичну силу, підтверджують майнове право власника, підтверджують боргові зобов 'язання та регламентують його взаємовідносини з емітентом законодавчими актами. Власник цінних паперів називається інвестором, а особа, що випускає цінні папери - емітентом.

Класичні Види Цінних паперів

Класичні Види Цінних паперів

Цінний папір - документ у письмовому вигляді, складений за затвердженою формою і має захист від підробки, який засвідчує собою майнові права, що настають при його пред 'явленні. Залежно від закріплюваних прав виділяють види цінних паперів.  

Банки Європи: статус, що впав, і втрата прибутку

Банки Європи: статус, що впав, і втрата прибутку

Кожна людина прагне до затишку і повної безпеки. При цьому збереження майна та грошових коштів займає пріоритетну позицію. Більшість людей довіряє зберігання своїх заощаджень банкам. Основною відмінністю між обраними для вкладів фінансовими інститутами є територіальна розташованість. Якщо велика частина клієнтів вибирає національні організації, то невелика група віддає перевагу кредитним організаціям, статус і імідж яких підтверджений роками, навіть століттями роботи. До них в першу чергу відносяться банки Європи.

Короткострокові зобов 'язання та їх характеристика

Короткострокові зобов 'язання та їх характеристика

Зобов 'язання є одним з найважливіших елементів у фінансовому звіті. Діляться вони на два види: поточні (короткострокові) і нетекущі (довгострокові). Класифікація відбувається за тимчасовою ознакою.

Яку інформацію несуть нам умови кредиту

Яку інформацію несуть нам умови кредиту

Що являють собою умови кредиту? Це перелік вимог кредитно-фінансової установи, без виконання яких розраховувати на отримання позики не доводиться. Сьогодні в арсеналі кожного російського банку є як мінімум три групи пропозицій, в рамках яких можна позичити грошей на купівлю житла, автомобіля або здійснення менш великої покупки. Кожна з них, у свою чергу, ділиться на два підтипи: базову та спеціальну.

Що означає Verified by Visa?

Що означає Verified by Visa?

Оплачувати покупки і послуги в Інтернеті стає все більш модним, зручним і легким способом безготівкового розрахунку. На жаль, поряд з цим посилюється і діяльність шахраїв у сфері онлайн-платежів. Зловмиснику достатньо заволодіти інформацією про цифри, зазначені на карті, щоб залишити жертву без коштів. Платіжні системи усвідомлюють всю серйозність загрози кібершахрайства, тому ввели додатковий ступінь захисту платіжних карток під загальною назвою 3D-Secure.

Біржова справа: товаророзпоряджувальні цінні папери

Біржова справа: товаророзпоряджувальні цінні папери

Сучасний світ різноманітний за рахунок мільйонів найрізноманітніших можливостей заробити гроші і влаштувати своє життя. Біржа - дивовижне місце, де за одну секунду можна стати мільйонером або програти все і залишитися біля узбіччя життя. З появою біржі люди отримали можливість заробляти завдяки своєму чуттю, грати в дорослі ігри і відчувати постійне почуття ризику.

Як підключити мобільний банк Газпромбанку через інтернет?

Як підключити мобільний банк Газпромбанку через інтернет?

Газпромбанк - одна з кредитних організацій, що крокують в ногу з часом. Віднедавна вона пропонує послуги мобільного банкінгу. Даний сервіс зручний власникам портативних мобільних пристроїв, що ведуть активний спосіб життя. Як підключити мобільний банк Газпромбанку? Якими способами можна це зробити?

Кредитна лінія: основні переваги даної форми запозичення

Кредитна лінія: основні переваги даної форми запозичення

У стандартному розумінні термін "позичка" сприймається як разова видача деякої суми грошових коштів позичальнику з подальшим поверненням їх з урахуванням відсотків, які виступають платежем за користування наданими ресурсами. Однак останнім часом у банківській практиці широке поширення отримала така форма запозичення, як кредитна лінія. Вона передбачає укладення договору між кредитною установою і підприємством, на підставі якого клієнт бере не всю суму цілком, а окремими частинами або траншами.

Трастові операції банків: їх сутність і принципи проведення

Трастові операції банків: їх сутність і принципи проведення

Останнім часом на ринку кредитних послуг все більший розвиток отримали трастові операції, тобто проведення операцій від імені клієнта, ґрунтуючись на довірі сторін. Російські фахівці визначають трастові операції комерційних банків як окрему форму управління майном клієнта, яке дає право кредитній установі займатися розподілом прибутку або іншим чином розпоряджатися власністю юридичної або фізичної особи.

Що таке кредитна картка і коли вона потрібна

Що таке кредитна картка і коли вона потрібна

Ще зовсім недавно велика частина населення в нашій країні не знала, що таке пластикові картки і для чого вони взагалі потрібні, а через кілька років практично у кожної людини є хоча б один подібний засіб платежу. Саме брак досвіду використання банківських продуктів пов 'язаний з тим, що багато хто досі не розуміють, що таке кредитна картка, а що - дебетова, і чим вони відрізняються. Незважаючи на те, що при оформленні будь-якої картки співробітники банку пояснюють деякі основні положення, найважливіше зазвичай замовчується, тому розбиратися доводиться самостійно.

Прибутковість цінних паперів

Прибутковість цінних паперів

Прибутковість є одним з ключових понять в теорії інвестування. Загальний принцип оцінки ефективності будь-якої інвестиції можна сформулювати наступним чином: "" Чим вищий ризик, тим вища прибутковість "". При цьому інвестор прагне максимізувати прибутковість портфеля цінних паперів, що знаходиться в його володінні, одночасно мінімізуючи ризики, пов 'язані з таким володінням. Відповідно, для того, щоб можна було використовувати це твердження на практиці, у інвестора повинні бути ефективні інструменти чисельної оцінки обох доданків - і ризику, і прибутковості вкладення. І якщо ризик, будучи категорією якісною, дуже важкий для формалізації і кількісної оцінки, то прибутковість, в тому числі і прибутковість цінних паперів різних видів, може бути оцінена навіть людиною, яка не володіє великим багажем спеціальних знань.

Прибутковість цінних паперів за своєю суттю відображає процентну зміну вартості цінних паперів за певний період часу. Як правило, розрахунковим періодом для визначення прибутковості береться один календарний рік, навіть у тому випадку, якщо час, що залишився до закінчення обігу паперу, менше року.

Теорія інвестування виділяє кілька видів прибутковості. Раніше повсюдно використовувалося таке поняття, як поточна прибутковість цінних паперів. Вона визначається, як відношення суми всіх платежів, одержуваних власником протягом року за рахунок володіння пакетом цінних паперів, до ринкової вартості активу. Очевидно, що такий підхід міг бути застосований тільки до акцій, за якими можлива виплата дивідендів (тобто, в першу чергу, привілейованих акцій) і до процентних облігацій, що передбачають виплату купона. При уявній простоті цей підхід має один істотний недолік: він не враховує грошовий потік, який утворюється (або може утворитися) за рахунок реалізації на вторинному ринку або погашення емітентом самого базового активу. Очевидно, що, як правило, номінал навіть довгострокової облігації набагато більший, ніж сума всіх купонних виплат, здійснюваних за нею протягом усього терміну її обігу. Крім того, подібний підхід непримінний до такого поширеного фінансового інструменту, як дисконтні облігації.

 Всіх цих недоліків позбавлений інший показник прибутковості - прибутковість до погашення. До речі, потрібно сказати, що саме цей показник закріплений в МСФЗ 39 для розрахунку справедливої вартості боргових цінних паперів. Слідом за міжнародними стандартами, аналогічний підхід перейняла більшість національних систем бухгалтерського обліку розвинених держав.

Цей показник хороший тим, що враховує не тільки щорічні надходження у вигляді доходу від володіння активом, але і прибутковість цінних паперів, яку інвестор отримує або недоотримує за рахунок отримуваного дисконту або виплачуваної премії при придбанні фінансового активу. Причому, якщо мова йде про довгострокову інвестиції, такий дисконт або премія амортизуються протягом усього терміну, що залишився до погашення цінного паперу. Такий підхід зручний, якщо необхідно розрахувати, скажімо, прибутковість державних облігацій, які в більшості випадків є довгостроковими.

При розрахунку прибутковості до погашення інвестор повинен визначити для себе такий важливий параметр, як необхідна норма прибутковості. Необхідна норма прибутковості - це ставка на вкладений капітал, яка, з точки зору інвестора, здатна компенсувати йому всі ризики, пов 'язані з інвестуванням в подібні активи. Відповідно, саме цей показник визначає, торгується процентна облігація на ринку за ціною нижче або вище номіналу. Так, наприклад, якщо необхідна норма прибутковості вище річної ставки купона, то цю різницю інвестор буде прагнути скомпенсувати за рахунок дисконту за номінальною вартістю облігації. І, навпаки, якщо необхідна норма прибутковості нижче річної купонної ставки, то інвестор буде готовий виплатити продавцю або емітенту облігацій суму, що перевищує номінал цінного паперу.

Автоматизовані банківські системи

Автоматизовані банківські системи

Жорстка ринкова конкуренція в комбінації зі збільшеними вимогами клієнтів змушує банки здійснювати перевірку своїх технологій на ступінь відповідності духу часу, а також займатися переглядом прийнятої стратегії в галузі інформаційних технологій, враховуючи реальне досягнення цілей і завдань, поставлених перед окремо взятим закладом.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.