Як проводиться інвентаризація основних засобів

Як проводиться інвентаризація основних засобів

На підставі письмового наказу керівництва формується комісія з проведення інвентаризації основних засобів підприємства. Всіх членів комісії обов 'язково треба ознайомити з наказом і датою, коли почне проводитися інвентаризація основних засобів. 

Пояснювальна записка: розділи та зміст

Пояснювальна записка: розділи та зміст

Неодмінним атрибутом фінансової звітності є пояснювальна записка, яка складається за різними документами і має основною метою більш докладно і детально розкрити відомості, що пояснюють облікову діяльність підприємства або організації. Її зміст та обов "язковість подання передбачені п. 5 ПБУ 4/99. Як правило, зміст записки включає деякі додаткові дані: таблиці, графіки, діаграми, які дозволяють зацікавленим особам найбільш точно і об 'єктивно оцінити господарську діяльність підприємства або організації.

Актив і пасив - два основних поняття бухгалтерського обліку

Актив і пасив - два основних поняття бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік являє собою своєрідну інформаційну систему, основним завданням якої є відображення інформації про господарську діяльність підприємства з метою її подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень. Актив і пасив є основними поняттями бухгалтерського обліку. У цій статті ми розповімо, що означають дані терміни, і чому вони настільки важливі.

Інвентаризація майна на підприємстві

Інвентаризація майна на підприємстві

Проводиться інвентаризація майна підприємства на підставі наказу керівника, в якому зазначається вид інвентаризації, комісія та строки її проведення. 

Здільна форма оплати праці - все по-чесному

Здільна форма оплати праці - все по-чесному

Як відомо: кожна праця повинна оплачуватися. І оплачуватися він повинен справедливо, у відповідності зі складністю, кваліфікацією працівника, витраченим часом і обсягом виконаної роботи. Саме тому у нас в країні поширені такі форми оплати: почасова і здільна.

Складання фінансової звітності

Складання фінансової звітності

Відповідно до закону "Про бухгалтерський облік N 113-XVI" Російської Федерації, прийнятого в 2007 році, організувати на підприємстві складання фінансової звітності, що є складовою частиною бухгалтерського обліку, зобов 'язаний його керівник. Ці вимоги поширюються на всі організації та підприємства, зареєстровані на російській території.

Розподіл доходів та їх види

Розподіл доходів та їх види

Розподіл доходів протягом всієї світової історії був нерівним і залишається таким і сьогодні. Така ситуація обумовлена безліччю обставин як об 'єктивного, так і суб' єктивного характеру.

Інвентаризаційний опис

Інвентаризаційний опис

Кожна організація зобов 'язана проводити періодичний опис активів (матеріалів, основних засобів, інших цінностей). Результати перевірки вносяться в спеціальний документ. Бланки інвентаризаційних описів (форма № ИНВ-1, -3, -5, -8а, -16) зберігаються в бухгалтерії, їх можна взяти у вищій організації або завантажити в інтернеті.

Яку роль відіграють активи компанії у формуванні прибутку підприємства

Яку роль відіграють активи компанії у формуванні прибутку підприємства

Особисте майно компанії, яке представляється в матеріальному, грошовому або нематеріальному вираженні, називається активом. Залежно від джерел формування такі об 'єкти мають різну ліквідність. Чистими активами вважаються цінності, куплені за рахунок власного капіталу, а для придбання валових зазвичай використовуються позикові кошти.

Транспортні витрати

Транспортні витрати

Практично у будь-якого підприємства в ході його господарсько-фінансової діяльності виникає необхідність ретельно контролювати і правильно враховувати транспортні витрати. Порядок їх обліку визначається за умовами укладених договорів з покупцями та продавцями. Якщо в договорі відображено умову, що покупець самостійно компенсує всі витрати на транспортування, сума компенсації є доходом підприємства-постачальника. Оплата доставки вантажів залізничним транспортом постачальником є витратою, що зменшує оподатковувану базу. Так, при перевищенні компенсації над витратами, понесеними на доставку товарів покупцеві, у підприємства виникає податкова база для податку на прибуток.

Бухгалтерський облік на підприємстві: проведення інвентаризації

Бухгалтерський облік на підприємстві: проведення інвентаризації

Проведення інвентаризації на підприємстві можна порівняти з генеральним прибиранням будинку. Адже часто буває так, що коли ми наважуємося навести порядок на далеких полицях шаф, знаходимо якісь старі і забуті, а, можливо, і втрачені речі. Так відбувається і на підприємстві. Оскільки в процесі виробництва цінності можуть переміщатися, то в результаті може відбутися плутанина - що де знаходиться (за основним засобом документально закріплено одне місце розташування, а фактично воно знаходиться в іншому місці). Проведення інвентаризації має на меті виявлення відповідності або відмінностей фактичних даних від облікових. Тобто потрібно перевірити, чи всі матеріальні цінності дійсно фактично присутні чи ні.

Як відбувається нарахування відпускних

Як відбувається нарахування відпускних

Кожен працюючий має право розраховувати на трудову відпустку, належну йому за трудовим законодавством. Мінімальна тривалість його дорівнює 28 календарним дням, однак залежно від особливостей роботи вона може варіюватися (наприклад, у педагогів (у більшості випадків) він становить 56 днів). Відпустку співробітник підприємства або організації може отримати, якщо тільки пропрацював на ньому не менше півроку.

Відновлення ПДВ

Відновлення ПДВ

Відновлення ПДВ - це процедура, що проводиться податковою службою в певних випадках. Наприклад, якщо раніше на майно або інші активи накладений ПДВ підлягав вирахуванню, то при його передачі громадським організаціям у формі товариств або кооперативів як часткового внеску або пайового вкладу податок підлягає відновленню.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.