Мовний розвиток дитини дошкільного віку

Усіх батьків мучать питання про те, як йде мовний розвиток дитини. Яке перше слово вимовить малюк? Чому він не вимовляє всі звуки? Що треба робити, якщо дитина погано говорить? Таких питань не злічити. Щоб на них відповісти, потрібно спочатку дізнатися, як відбувається розвиток мови у дитини на різних вікових етапах.


Як розвивається мова у грудничка?


Тільки до кінця 1 місяця життя малюк починає проявляти перші диференційовані реакції на звернення до нього, які являють собою певні рухи (завмирання, стеження очима) та інтоньований крик. На підставі цих рухових і голосових реакцій ви можете з повною впевненістю стверджувати, що малюку подобається, а що викликає у нього дискомфорт.

У 2 - 3 місяці дитина починає активно гулити. Гулення - це ще не мова, а передмовні вокалізації, які являють собою негромкі і протяжні звуки або склади, типу «а-а-а-а», «а-гу» тощо.

Протягом 4-го - 6-го місяців життя у дитини з'являється лепет. Лепет є попередником виникнення перших слів і являє собою вокалізації у вигляді слогових ланцюжків, які можуть бути представлені повтореннями однакових («ба-ба-ба») або різних («ма-ба») складів.

З 7 місяців життя у дитини відзначається різноманіття ліпетних слів, що представляють собою слова з двох або трьох відкритих складів (ляля, тато, баба) і звукоподраження (бі-бі, пі-пі).

У 1 рік життя малюк добре розуміє звернені до нього окремі слова, прості інструкції. А найголовніше - у нього з'являються перші самостійні слова, типу «діда», «бах» тощо.


Як розвивається мова у дитини раннього віку?

Період від одного року до трьох років життя характеризується стрімким збільшенням словникового запасу у дитини. Це пов'язано з переходом малюка від емоційно-дієвого спілкування з дорослим до предметної діяльності, завдяки чому створюються умови для знайомства з різними властивостями предметів, встановлення найпростіших зв'язків між ними тощо. У цей період малюк з цікавістю повторює за дорослим слова, при цьому переставляє в них звуки місцями, замінює їх або взагалі опускає.

До 1 року 3 місяців життя малюк використовує лише окремі слова, які не мають певної граматичної форми (залишаються незмінними), для вираження своїх потреб і вражень. Основне місце серед цих слів все ще займають лепетні слова і звукопідбивання, наприклад, «ді», «бух», «ня», «ав-ав» тощо. Для того, щоб сенс висловлювання був зрозумілим дорослим, малюк найчастіше використовує жести і змінює інтонацію.

До 1 року 6 місяців у дитини з'являються слова, що позначають дії, типу «дай», «пити», «на» тощо. Словник півторарічної дитини має становити не менше 20 - 30 слів.

З 1 року 9 місяців у промові малюка з'являються прості фрази. Відмінною особливістю такої фрази є відсутність граматичного зв'язку. У даному випадку малюк об'єднує слова, не змінюючи їх, а лише пов'язуючи інтонацією, наприклад, «Ляля бах», «Мама, ді», «Дасі няня» тощо. Словник дитини в цьому віці становить не менше 50 - 70 слів.


До 2 років життя дитина використовує в промові окремі слова в єдиному і в множині. Словниковий запас в даний віковий період становить не менше 200 слів і представлений як існуючими і дієсловами, так і прикметниками і займенниками (я, ти, мені). До кінця другого року дитина правильно вимовляє такі звуки: к, г, х, п, т, д, н, б, м, ф, в.

З 2 років 4 місяців дитина активно змінює окремі слова щодо падежів, часу та осіб. Цей віковий період характеризується активною словотворчістю. Дитина придумує нові слова, але при цьому обов'язково враховує правила і закони своєї рідної мови.

У 3 роки дитина правильно вживають форми падежу, особи, часу, числа, сприймає словосполучення і фрази як ціле. Чисто вимовляє звуки з, з і ц. Його словниковий запас становить приблизно 1200 - 1300 слів, який наповнений словами з перестановками складів, наприклад, калбуки, мотолок тощо.

Як розвивається мова у дитини дошкільного віку?

Дошкільний вік характеризується якісними і кількісними змінами, які відбуваються в психофізичному і мовному розвитку дитини. Головною особливістю даного вікового періоду є перехід до нового провідного виду діяльності - сюжетно-рольової гри, яка неможлива без розвиненої діалогічної та монологічної мови і багатого словника.

У дитини в 4 роки в промові можуть зустрічатися досить складні пропозиції, що представляють собою не просто набір існуючих, дієслів і прикметників, а й деяких нарікань, приводів і спілок. До кінця четвертого року життя активний словник повинен становити не менше 1800 - 2000 слів. У цей віковий період дитина правильно вимовляє звуки ш, ж, ч, щ.


У 5 років малюк використовує практично всі частини рідної мови, вибудовує поширені та узгоджені пропозиції. Словниковий запас досягає 2500 - 3000 слів. Дитина правильно вимовляє всі звуки, в тому числі звуки л і р. Активно вживає узагальнюючі слова, типу «овочі», «меблі» тощо. Розрізняє слова, що відрізняються одним звуком, наприклад, палиця - балка, будинок - том. Визначає наявність звуку в слові та його розташування (на початку, середині та кінці). Складає розповідь по картинці або серії картинок.

У 6 років дитина активно використовує всі частини мови, застосовує стійкі слова і вирази, наприклад, на швидку руку тощо. Активний словник становить щонайменше 3500 слів. Без допомоги з боку дорослого дитина може скласти розгорнуту розповідь по картинці або переказ казки. Підбирає синоніми і антоніми, знає багатозначні слова. Розрізняє гласні і згодні, м'які і тверді згодні, сонорні, свистячі і шипні звуки. Чисто вимовляє всі звуки мови.


Мовний розвиток дитини відбувається дуже динамічно. Якщо ви, спостерігаючи за малюком, відзначаєте якісь відмінності від представлених нормативних показників, відразу ж не засмучуйтеся і не панікуйте, адже кожен малюк індивідуальний. Однак зверніться до логопеду, який допоможе вам своєчасно вирішити проблеми, що виникли.